Kỹ năng

Mãi mãi khắc ghi lời Bác dạy

Cách đây 73 năm, ngày 11/3/1948, trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, Bác Hồ đã viết:  “Tư cách người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".        

        Đây cũng là lời huấn thị chung cho toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND), là di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng... làm nên chiến thắng của lực lượng CAND trong suốt chặng đường cách mạng đầy chông gai, thử thách của đất nước và dân tộc. 73 năm qua, lời huấn thị của Người đối với lực lượng CAND luôn mang tính thời sự và ngày càng trở nên có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay.


Bức thư Bác Hồ gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, ngày 11/3/1948    

        Nhận thức rõ giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn của Sáu điều Bác Hồ dạy, Đảng ủy Công an Trung ương luôn quan tâm chỉ đạo lực lượng CAND đẩy mạnh học tập và thực hiện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, coi đây là nội dung phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ để tự hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực tiễn cũng đã chỉ rõ, ở đâu và khi nào, việc quán triệt, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy có hiệu quả thì ở đó và khi đó an ninh, trật tự được bảo đảm, công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy. Sáu điều dạy của Bác là mô hình hoàn chỉnh về nhân cách của người cán bộ, chiến sĩ CAND. Qua 73 năm, những lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, góp phần hun đúc, rèn luyện lớp lớp cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND thực sự trở thành lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc. Đó là:    

        Thứ nhất, đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. “Cần” là trong công tác Công an, phải giáo dục cho mỗi cán bộ chiến sỹ làm việc một cách cần mẫn, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm và tỉnh táo; phải xây dựng một ý chí vững chắc, không ngại khó khăn, gian khổ. “Kiệm” là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, phải luôn chú ý bảo vệ của công. Yêu cầu cơ bản của tiết kiệm là làm việc có chỉ tiêu, có kế hoạch, phân định rạch ròi từng công việc trong từng thời gian cụ thể, từ đó phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn nhất, hiệu quả tốt nhất. Cùng với thực hành tiết kiệm, cần không ngừng chống lại thói xa hoa, tham ô, lãng phí. “Liêm” là một phẩm chất đạo đức quan trọng không thể thiếu đối với mỗi người cán bộ cách mạng nói chung. Đó là, liêm khiết, trong sạch, không lạm dụng của công, không tham lam địa vị, quyền lực, tiền tài. Người luôn nhắc nhở “làm công an không phải làm quan cách mạng” mà là làm đầy tớ cho nhân dân, thực sự phục vụ nhân dân. “Chính” theo Người là không tà, là thẳng thắn, việc thiện dù nhỏ cũng cố làm, việc ác dù nhỏ cũng cố tránh. Đức tính chính trực của người cán bộ, chiến sỹ Công an cách mạng thể hiện ở chỗ: Phải biết tôn trọng lẽ phải, làm theo lẽ phải; tránh những việc trái với lợi ích của nhân dân, trái với đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.    

        “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” là bốn đức nhưng giữa chúng có sự quan hệ mật thiết, không thể tách rời nhau, cũng như thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất. Do vậy, thiếu một tính thì không thành người. Bác coi “Cần, kiệm” như hai chân của một con người, luôn phải đi đôi với nhau. “Cần” mà không “Kiệm” thì chẳng khác nào “gió vào nhà trống”, còn “Kiệm” mà không “Cần” thì làm không đủ dùng, không có sự phát triển. Có “cần, kiệm” mà không có “liêm, chính” thì cũng chỉ là người vô dụng.    

        Thứ hai, đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Bác Hồ luôn căn dặn giáo dục cán bộ, chiến sỹ CAND cần có tinh thần đoàn kết thương yêu đồng chí, đồng đội, thân ái giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện và công tác. Và đây cũng là truyền thống quý báu của lực lượng CAND Việt Nam. Biểu hiện của người cán bộ, chiến sỹ CAND biết giữ gìn sự đoàn kết nội bộ được thể hiện bởi sự yêu thương đồng chí, đồng đội, đồng cam chịu khổ; phát huy dân chủ, thẳng thắn đấu tranh, phê bình và tự phê bình; tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội phải thể hiện thái độ chân thành, trung thực, cầu thị trong quá trình học tập, rèn luyện, công tác; mọi biểu hiện che giấu khuyết điểm, bao che những hành vi thiếu trung thực, thiếu lành mạnh là những biểu hiện thiếu thân ái, giúp đỡ với đồng chí, đồng đội. 

Bác Hồ đến thăm và huấn thị cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tháng 6/1957. Ảnh: Tư liệu.       

        Thứ ba, đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Lòng trung thành của người cán bộ, chiến sỹ CAND với Đảng, với Nhà nước và với nhân dân là giá trị truyền thống quý báu của lực lượng CAND, là bản chất của người chiến sỹ Công an cách mệnh. Lòng trung thành được thể hiện bởi bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng của người cán bộ, chiến sỹ CAND. Lòng trung thành được hình thành trên cơ sở giác ngộ cách mạng, lòng yêu mến đồng chí, đồng đội, lòng yêu nghề và nó được hình thành, trau dồi và tôi luyện qua thực tiễn công tác, chiến đấu, thắng không kiêu, bại không nản, nó còn thể hiện bởi ý chí vươn lên sáng tạo trong công tác chuyên môn.    

        Thứ tư, đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là sức mạnh vô tận của công an, như lời Bác lúc sinh thời từng căn dặn: “Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Lực lượng Công an nhân dân từ dân mà ra, vì dân mà phục vụ cho nên phải gần dân, kính trọng và lễ phép với nhân dân. Kính trọng, lễ phép với nhân dân không chỉ dừng lại ở lòng tôn trọng, gần gũi bảo vệ, chăm lo cho lợi ích của nhân dân mà phải hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, biết được những trăn trở, bức xúc trong nhân dân từ đó từng bước tháo gỡ. Đây là tiền đề để xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân.    

        Thứ năm, đối với công việc, phải tận tụy. Một điều tuy ngắn nhưng bao quát được yêu cầu về tinh thần, thái độ đối với công việc. Đây là phẩm chất chung của mỗi cán bộ, đảng viên, càng phải là phẩm chất cần phải có của mỗi chiến sỹ công an cách mạng. Tận tụy với công việc được thể hiện ở sự làm việc bền bỉ, có tính chủ động, sáng tạo, xuất phát từ động cơ đúng đắn và trong sáng vì mục tiêu phục vụ nhân dân. Luôn xây dựng ý thức chăm lo đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, hình thành tác phong làm việc chu đáo, khoa học, nền nếp, có hiệu quả thiết thực. Đã phụ trách công việc gì thì quyết tâm làm cho bằng được, cho đến nơi, đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm. Đó cũng chính là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ đạo đức cao cả của người chiến sỹ CAND.    

        Thứ sáu, đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. Kẻ địch của chúng ta ngày càng tinh vi, xảo quyệt và thâm độc. Do đó, công an đánh địch không phải chỉ bằng sức mạnh vũ lực mà phải bằng trí tuệ; phải có chiến lược, sách lược cụ thể; phải mưu trí, sáng tạo, linh hoạt thì đánh địch mới có hiệu quả. Trong đó, cương quyết đối với kẻ địch là một nguyên tắc bất di bất dịch. Cách xử thế thứ hai đối với kẻ địch lại phải khôn khéo; là một vấn đề cơ bản có tính chiến lược của cách mạng, có quan hệ biện chứng với tư tưởng, ý chí cương quyết với địch. Tinh thần cương quyết, khôn khéo là vũ khí sắc bén, là nguyên tắc, phương châm hoạt động của người cán bộ, chiến sỹ CAND. Quán triệt lời dạy của Bác, người cán bộ, chiến sỹ CAND cần phải xây dựng cho mình bản lĩnh chiến đấu, lập trường kiên định, không hoang mang, dao động trước những khó khăn, thử thách để ngày càng trưởng thành trong công tác.    

        Trong suốt 73 năm qua, Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu luôn được Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an quan tâm chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc dưới nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực. Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy luôn là một trong những phong trào thi đua toàn diện, sôi nổi, hiệu quả nhất, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. Dưới dự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ; sự đùm bọc, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các cấp, cách ngành; sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, lực lượng CAND đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung với Đảng - Tận tuỵ với nhân dân - Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”, đã có rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh, bị thương trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những thành tích, chiến công và kết quả học tập Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, tặng tưởng 16 Huân chương Sao vàng, 100 Huân chương Hồ Chí Minh, hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và rất nhiều phần thưởng cao quý khác.    

        Hiện nay, bối cảnh thế giới có nhiều diễn phức tạp, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ ở nước ta với quy mô ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng quyết liệt, tính chất ngày càng nguy hiểm, thâm độc, tinh vi, xảo quyệt. Trong khi đó, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, gây bức xúc trong nhân dân. Trong bối cảnh đó, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vẫn mang tính thời sự, còn nguyên vẹn giá trị và là bài học quý báu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước để mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.    

        Kỷ niệm 73 năm Bác Hồ có Sáu lời dạy CAND, là dịp để tự mình, mỗi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong lực lượng CAND suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của mình tự rèn luyện, học tập, làm việc tốt nhất, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của lực lượng Công an, như chỉ đạo của bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 73 “Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; Còn Đảng thì còn mình; Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”. Cũng là dịp, lực lượng CAND Việt Nam một lần nữa khẳng định sẽ mãi mãi khắc ghi lời Bác dạy, để:

Sống, chiến đấu theo ngọn cờ Bác trao

Sống, chiến đấu theo ngọn cờ Đảng trao

Bảo vệ an ninh Tổ quốc quyết sinh

Bảo vệ an ninh Tổ quốc quên mình”.

 
 Nhữ Văn Duy - Khoa K6.
 

arrow_upward