Kỹ năng

Hoạt động kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai Kế hoạch cải tiến, đảm bảo chất lượng sau tự đánh giá và đánh giá ngoài tại trường đại học an ninh nhân dân năm học 2021-2022

        Thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng giai đoạn 2020-2025 và kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014-2019, Trường Đại học An ninh nhân dân đã ban hành Kế hoạch số 2375/KH-T04-P4 ngày 17/12/2021 của Hiệu trưởng về kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai kế hoạch cải tiến, đảm bảo chất lượng sau tự đánh giá và đánh giá ngoài của Trường Đại học An ninh nhân dân năm học 2021-2022.


Ảnh: Đ/c Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trần Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Đoàn kiểm tra, hướng dẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Phòng Quản lý đào tạo và BDNC.

          Việc kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai các nội dung trong kế hoạch cải tiến chất lượng giai đoạn 2020-2025 nhằm khắc phục tồn tại và góp phần nâng cao chất lượng đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí hiện có, đồng thời thu thập bổ sung, củng cố, hoàn thiện hệ thống minh chứng phục vụ tự đánh giá giữa kỳ và đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ tiếp theo. Hướng đến hoàn thành mục tiêu chiến lược của Nhà trường đến năm 2025 100% các tiêu chí đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chí (Mức 4) trở lên, đến năm 2030 có từ 50% tiêu chí đáp ứng cao hơn yêu cầu tiêu chí (Mức 5).


Ảnh: Đoàn làm việc tại Phòng Hành chính tổng hợp


Ảnh: Đoàn làm việc tại Phòng Chính trị

            Đây là hoạt động quan trọng, giúp cho các đơn vị có trách nhiệm hơn trong nâng cao chất lượng, đặc biệt là thực hiện các nội dung cải tiến, khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài. Vì vậy, trọng tâm đợt kiểm tra hướng dẫn này sẽ tập trung vào thực hiện nội dung kế hoạch cải tiến và việc cập nhật, bổ sung, số hóa hệ thống minh chứng.

          Trong thời gian tới, hoạt động này sẽ được triển khai thường xuyên qua các năm học với phương châm vừa kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung đã đề ra theo kế hoạch, vừa hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các đơn vị.


Ảnh: Đoàn làm việc tại Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học


Ảnh: Đoàn làm việc tại Phòng Quản lý học viên

          Trong năm học 2021-2022 Nhà trường hướng trọng tâm kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị khối phòng chức năng, giữ vai trò nòng cốt trong các nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá các chu kỳ vừa qua. Thành viên Đoàn kiểm tra đều là những lãnh đạo, chuyên viên cao cấp có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá, trực tiếp tham gia ít nhất một chu kỳ tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, kinh qua nhiều lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn.


Ảnh: Đoàn làm việc tại Phòng Hậu cần


Ảnh: Đoàn làm việc tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

        Với mục tiêu và phương pháp làm việc khoa học, tận tâm, Đoàn được các đơn vị hoan nghênh và ghi nhận, giúp cho đơn vị triển khai công tác đảm bảo chất lượng đi vào chiều sâu, thực chất hơn và sát với bộ tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Bên cạnh đó, những kiến nghị, đề xuất của đơn vị chức năng cũng được truyền tải trực tiếp đến đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đảm bảo chất lượng để kịp thời chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.


Ảnh: Đoàn làm việc tại Khoa Nghiệp vụ cơ bản

 

Ảnh: Đoàn làm việc tại Khoa Tâm lý


Ảnh: Minh chứng tự đánh giá của Khoa Nghiệp vụ cơ bản

    Mặc dù đây là lần đầu tiên triển khai hoạt động kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường thực hiện việc cải tiến, đảm bảo chất lượng sau tự đánh giá và đánh giá ngoài, nhưng bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần chấn chỉnh công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường đi vào nền nếp, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí còn hạn chế, tạo đà thúc đẩy đưa chất lượng Nhà trường ngày càng phát triển./.

Tin, bài: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

    arrow_upward