Khoa Luật, Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo “Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự”

    Ngày 27/12/2021, Khoa Luật, Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo “Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự”

    Trên cơ sở tinh thần Cải cách tư pháp, cũng như đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 27/11/2015, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS) mới (sau đây gọi là Bộ luật TTHS năm 2015) với nhiều điểm mới về cả nội dung và kỹ thuật lập pháp, nhất là quy định về thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự. Trong thời gian qua, việc triển khai, áp dụng quy định của Bộ luật TTHS năm 2015 về các thủ tục trên đã mang lại những kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tố tụng, hiệu quả giải quyết vụ án hình sự, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích của công dân, tạo môi trường ổn định, thuận lợi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, từ thực tiễn áp dụng và quá trình nghiên cứu, giảng dạy cho thấy quy định của Bộ luật TTHS năm 2015 về thủ tục đặc biệt vẫn còn một số hạn chế, bất cập, gây khó khăn cho nhận thức và thực tiễn áp dụng.

 

Đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Thị Thu Hương thông qua nội dung, chương trình Hội thảo

    Được sự cho phép của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Khoa Luật đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự”. Mở đầu hội thảo, đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng Khoa Luật, Chủ trì Hội thảo đã quán triệt mục đích, yêu cầu và nêu rõ những nội dung trọng tâm mà hội thảo cần tập trung thảo luận làm rõ, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của các thủ tục đặc biệt, những điểm mới so với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, những hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng và đề xuất phương hướng hoàn thiện.


Đồng chí Thiếu tá, ThS Phạm Lê Duy Trường trình bày tham luận trực tuyến

    Đặc biệt, trước yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những cán bộ, giáo viên đang là bệnh nhân Covid-19 tham gia trình bày tham luận, Ban Tổ chức đã chủ động tổ chức hội thảo kết hợp giữa 02 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Việc kết hợp linh hoạt 02 hình thức này không chỉ giúp Hội thảo đạt được những kết quả lớn hơn về mặt khoa học, mà còn thể hiện quyết tâm của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị trong thực hiện mục tiêu kép, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đồng chí Thiếu tá, ThS. Lê Đăng Tuấn phát biểu tại Hội thảo 

    Sau 01 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội thảo đã có nhiều tham luận, ý kiến liên quan trực tiếp đến chủ đề đặt ra có giá trị thực tiễn và lý luận cao, như: Quy định về thủ tục tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Kiến hoàn thiện thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự; Quy định pháp luật tố tụng hình sự về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân… Đặc biệt, tham dự Hội thảo, đồng chí Thiếu tá, ThS. Lê Đăng Tuấn (Giảng viên chính Khoa An ninh điều tra) đã trao đổi về những bất cập trong thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về thủ tục đặc biệt.

 

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đại biểu, giảng viên tham gia Hội thảo

    Kết thúc Hội thảo, Thượng tá, TS. Nguyễn Thị Thu Hương gửi lời cảm ơn đến tất cả thành viên tham dự đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ những nội dung tham luận chất lượng, tạo tiền đề để Khoa Luật tổng hợp, đánh giá lý luận và thống nhất về nhận thức trong giảng dạy và những công tác khác có liên quan.

Tin, bài: Minh Phương K2-T04

arrow_upward