Khoa An ninh điều tra tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác học kỳ I và triển khai Chương trình công tác học kỳ II, năm học 2021 - 2022

     Thực hiện Kế hoạch số 2180/KH-T04-P1, ngày 30/11/2021 của Trường Đại học An ninh nhân dân về Sơ kết công tác học kỳ I năm học 2021 - 2022, chiều ngày 05/01/2021, tại phòng Hội thảo 1, Khoa An ninh điều tra tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác học kỳ I và triển khai Chương trình công tác học kỳ II, năm học 2021 - 2022. Đồng chí Thượng tá, TS Chế Quang Nghĩa, Trưởng khoa chủ trì với sự tham gia của toàn thể lãnh đạo, giảng viên trong đơn vị. Đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thay mặt Ban Thường vụ và Ban Giám hiệu đến dự, chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Thượng tá, TS Chế Quang Nghĩa,  Trưởng khoa An ninh điều tra,
chủ trì Hội nghị trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo sơ kết

     Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá, TS Chế Quang Nghĩa trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo Sơ kết công tác học kỳ I và triển khai Chương trình công tác học kỳ II năm học 2021 - 2022, sau đó lãnh đạo, giảng viên trong đơn vị đã tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung Báo cáo, trong đó tập trung vào xác định các phương hướng, chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong học kỳ II, gắn với quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 09/CT-BCA-X02, ngày 01/11/2021 của Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 thích ứng với Đại dịch COVID-19, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân và Nghị quyết số 11-NQ/ĐU, ngày 01/7/2021 của Đảng ủy Trường về lãnh đạo công tác giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ công tác học kỳ II, trên cơ sở đó có những hướng đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác năm học của đơn vị.

Đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu ghi nhận và biểu dương Khoa An ninh điều tra với những thành tích đã đạt được trong học kỳ qua, nổi bật lên là: (1) Một trong những đơn vị đi đầu trong tham mưu và chuyển đổi phương pháp giảng dạy, thi, kiểm tra đảm bảo “mục tiêu kép” trong tình hình mới; (2) chủ trì tham mưu Nhà trường tổ chức thành công Hội thảo cấp Bộ “Lực lượng vũ trang nhân dân với nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; (3) chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31/12/1951 - 31/12/2021); (4) xây dựng các báo cáo, góp ý hoàn thiện các văn bản, Đề án quan trọng theo phân công của Nhà trường. Đồng thời, đồng chí Phó Hiệu trưởng cũng đề nghị lãnh đạo, giảng viên Khoa An ninh điều tra tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Một là, tiếp tục tham mưu và chuyển đổi, đa dạng phương pháp giảng dạy (giảng dạy trực tiếp, qua mạng nội bộ, ghi hình có âm thanh…), các hình thức thi, kiểm tra (tiểu luận, chuyên đề, vấn đáp…) đảm bảo “mục tiêu kép” trong tình hình mới; Hai là, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu năm học đã đăng ký; Ba là, quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bốn là, chủ động kết nối với các đơn vị địa phương trong nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, tài liệu thực tế phục vụ biên soạn, giảng dạy…; Năm là, hỗ trợ, khuyến khích học viên tích cực tham gia các hoạt động do Trường, Khoa tổ chức, nhất là các hoạt động nghiên cứu khoa học; Sáu là, tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.


Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết công tác học kỳ I
và triển khai Chương trình công tác học kỳ II, năm học 2021 - 2022

     Đại diện Khoa An ninh điều tra, Thượng tá, TS Chế Quang Nghĩa cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đối với đơn vị; đồng thời, tiếp thu ý kiến và cam kết sẽ khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đảm bảo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường./.

Tin, ảnh: Tổ Thông tin truyền thông K7

arrow_upward