Họp xét chọn và thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

    Ngày 11/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức họp hội đồng xét chọn và thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021: “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Đây là đề tài do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức thực hiện. Thừa ủy quyền của Ban Giám hiệu, Đại tá, PGS.TS Trương Xuân Phúc - Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tham dự buổi họp.

    Tại phiên họp, Đại tá Lê Quang Nhân (Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) và Đại tá, PGS, TS Trương Xuân Phúc thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt bản thuyết minh và hồ sơ giải trình kinh phí trước hội đồng. Thành viên Hội đồng phát biểu, đánh giá cao sự cần thiết, tính khả thi của đề tài và nhất trí đề xuất giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho Ban Chủ nhiệm. 


Đồng chí Đại tá, PGS, TS Trương Xuân Phúc báo cáo tóm tắt hồ sơ nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN tại Hội nghị

    Phát biểu kết luận, đồng chí Huỳnh Minh Hậu (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai) – Chủ tịch Hội đồng, nhất trí với những nhận xét, đánh giá của thành viên Hội đồng và nhấn mạnh đây là đề tài nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân và các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai trong điều kiện tình hình an ninh, trật tự các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi địa phương đang tập trung toàn lực phòng, chống dịch COVID – 19; đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, triển khai thực hiện đề tài và sớm chuyển giao kết quả ứng dụng vào thực tiễn.

Tin, Ảnh: Khoa K4


arrow_upward