Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài khoa học tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 04/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Phòng ngừa, xử lý của lực lượng Công an đối với những vấn đề phức tạp từ tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Đây là đề tài do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức thực hiện. Thừa ủy quyền của Ban Giám hiệu, đồng chí Thượng tá, PGS.TS Văn Đức Giao - Trưởng Khoa An ninh xã hội đã tham dự buổi họp.


 Thay mặt Ban Chủ nhiệm, đồng chí Thượng tá, Thạc sỹ Trần Thị Kim Phụng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt bản thuyết minh. Sau đó, 09 thành viên Hội đồng gồm các nhà khoa học và cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm thực tiễn thuộc Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Cục A02, Phòng PA02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các sở, ngành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân) đã tham gia ý kiến, phản biện về đề tài.Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Danh (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - Chủ tịch Hội đồng nhất trí với những ý kiến nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng. Đồng thời nêu bật đây là vấn đề mang tính thời sự, việc nghiên cứu đề tài cần thiết và cấp bách, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đề tài nhận được sự quan tâm rất lớn của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh; đề nghị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, nhanh chóng triển khai thực hiện, chuyển giao kết quả nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiễn. Hội đồng thống nhất cao và đề nghị giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin, ảnh: Khoa K6

 

arrow_upward