Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề: “Nguồn của pháp luật (nghiên cứu trường hợp án lệ) tại Việt Nam”

Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề: “Nguồn của pháp luật (nghiên cứu trường hợp án lệ) tại Việt Nam” đã được Khoa Luật tổ chức tại phòng làm việc của đơn vị vào chiều ngày 25/11/2021. Đồng chí Thượng tá, TS. Hà Ngọc Anh - Phó trưởng Khoa Luật chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo bao gồm các giáo viên của Khoa Luật.

 

Thượng tá, Tiến sĩ Hà Ngọc Anh – Phó trưởng Khoa Luật chủ trì Hội thảo phát biểu đề dẫn

 Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thượng tá, TS. Hà Ngọc Anh - Phó trưởng Khoa Luật nhấn mạnh: nghiên cứu nguồn án lệ tại Việt Nam, phân tích, bình luận nội dung các án lệ được công bố trong thời gian qua là việc làm rất cần thiết, bổ trợ cho việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học các môn Luật của Khoa. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đặt nền móng cho sự thừa nhận và phát triển án lệ tại Việt Nam. Kể từ thời điểm đó cho đến nay Việt Nam đã có 43 án lệ đang có hiệu lực trong đó chia theo lĩnh vực pháp lý có 06 án lệ về hình sự, 02 án lệ về hành chính, 24 án lệ về dân sự, 01 án lệ về hôn nhân và gia đình, 09 án lệ về kinh doanh, thương mại và 01 án lệ về lao động. Các án lệ này đã góp phần giải thích thống nhất các quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thống nhất áp dụng  pháp luật trong công tác xét xử. Nhìn chung số lượng án lệ tại Việt Nam thời gian qua đã có sự gia tăng nhưng vẫn còn ít so với yêu cầu của thực tiễn. Về nội dung các án lệ được thừa nhận đã bao quát trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân gia đình, tuy nhiên nội dung các án lệ này mới chủ yếu tập trung ở một số vấn đề pháp lý như giải thích các quy định của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm tính mạng, sức khỏe; giải thích các quy định của Bộ luật dân sự về vấn đề về quyền sử dụng đất... Yêu cầu đặt ra đối với buổi hội thảo là khái quát được sự phát triển của án lệ tại Việt Nam thời gian qua, khái quát các nội dung cơ bản của các án lệ trong các lĩnh vực để có thể lồng ghép trong việc giảng dạy các học phần/môn học Luật có liên quan, thảo luận các vấn đề pháp lý chuyên sâu trong các án lệ.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Dưới sự điều hành của Chủ trì Hội thảo, các nội dung phát biểu tham luận và trao đổi giữa các giáo viên trong Khoa Luật tập trung vào các vấn đề sau: lịch sử hình thành và phát triển án lệ tại Việt Nam, nội dung các án lệ về hình sự tại Việt Nam trong thời gian qua, nội dung các án lệ về lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, lĩnh vực hành chính tại Việt Nam trong thời gian qua, án lệ trong hệ thống pháp luật quốc tế.

 


Trung tá, Tiến sĩ Vũ Văn Hùng phát biểu tham luận tại Hội thảo

Kết thúc hội thảo, Đồng chí Thượng tá, TS Hà Ngọc Anh tổng kết quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội thảo. Buổi hội thảo đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đã đề ra. Các đồng chí trình bày tham luận đã có sự chuẩn bị chu đáo, công phu và nghiên cứu chuyên sâu về các nội dung thuộc chủ đề của Hội thảo. Trong thời gian tới các đồng chí trong Khoa cần tăng cường phổ biến, lồng ghép nội dung các án lệ tại Việt Nam khi giảng dạy các học phần/môn học Luật liên quan, đồng thời tiếp tục nghiên cứu nội dung các án lệ mới tại Việt Nam phục vụ cho công tác chuyên môn và công tác nghiên cứu khoa học của cá nhân và đơn vị.

Tin, bài: Thái Sơn, K2

 

arrow_upward