Gương sáng

Tổng kết tháng hành động vì bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình trẻ em năm 2021

Thực hiện Công văn số 7550/X03-P10 ngày 10/11/2021 của Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị về “Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; tổng kết công tác bình đẳng giới,vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em năm 2021”, Ban chấp hành Hội phụ nữ Trường Đại học An ninh nhân dân đã xây dựng Kế hoạch số 12/KH-BCH ngày 15/11/2021 về việc tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Kế hoạch Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong toàn Trường, thu hút toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên hưởng ứng tham gia. Kết quả đạt được như sau:

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 tại Trường Đại học An ninh nhân dân đã diễn ra theo đúng mục đích, yêu cầu kế hoạch đặt ra. 100% cán bộ, giáo viên, học viên được tuyên truyền, phổ biến đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về bình đẳng giới, về công tác cán bộ nữ.


Tổ chức thăm hỏi con của cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà Trường nhiễm COVID-19

Một số hoạt động chính bao gồm: Chạy bảng Led tuyên truyền với nội dung “Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021”, “Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước”; Thực hiện 02 buổi phát thanh nội bộ tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và trẻ em, công tác phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng giáo dục gia đình, bảo vệ, chăm dóc gia đình và trẻ em; Tổ chức cho hội viên viết bài tuyên truyền, kết quả Ban Chấp hành nhận được 11 bài viết của hội viên đến từ 10 Chi hội. Những bài viết hay được chọn lọc đăng trên trang thông tin điện tử của Trường và trang page của Hội phụ nữ Bộ Công an; Xây dựng Thư mục tài liệu, bảng tin tuyên truyền về bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn Trường tổ chức thăm hỏi cán bộ, hội viên nhiễm COVID-19, đồng thời thăm hỏi và tặng quà cho 31 cháu là con của cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường hiện bị nhiễm bệnh dịch COVID-19.


Tổ chức thăm hỏi, động viên Hội viên nhiễm COVID-19

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội phụ nữ cũng phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thống kê nắm tình hình chung về công tác cán bộ nữ, đặc biệt đã tổ chức gặp mặt, giao lưu, nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của 33 hội viên phụ nữ là học viên khóa mới nhằm kịp thời động viên, khích lệ các em trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường.

Tham mưu thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với hội viên phụ nữ, đảm bảo chế độ về thăm, khám bệnh, nghỉ thai sản; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời hội viên có người thân bị bệnh, gia đình gặp khó khăn…


Phát thanh nội bộ tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

Chú trọng công tác tuyên dương khen thưởng, động viên cán bộ nữ trong tổ chức các phong trào thi đua. Hội Phụ nữ đã tham mưu Hội đồng Thi đua khen thưởng Nhà trường đề nghị Hiệu trưởng tặng Giấy khen cho 14 hội viên vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động công tác bình đẳng giới, công tác phụ nữ, công tác Đoàn, Hội, công tác gia đình và trẻ em; đề nghị khen thưởng 01 hội viên trong Tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, hướng tới kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Trường Đại học ANND (09/10/1963 - 09/10/2021).


Gặp mặt, giao lưu với hội viên Khóa D30

Có thể thấy, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng thường trực Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ và Công tác gia đình trẻ em đã linh hoạt thay đổi hình thức tuyên truyền, đa dạng, phong phú về nội dung giúp lan tỏa sâu rộng ý nghĩa chủ đề tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên Nhà trường.

                                             Tin bài và hình ảnh: BCH Hội phụ nữ

arrow_upward