Góc nhìn sinh viên

Rèn luyện kỹ năng viết của sinh viên trong công tác truyền thông Công an nhân dân

Rèn luyện kỹ năng viết của sinh viên trong công tác truyền thông Công an nhân dân

Viết để rèn luyện tư duy và kỹ năng; viết để tổng hợp kiến thức; viết là kĩ năng lõi của truyền thông; viết để thể hiện bản thân; viết nâng tầm giá trị bản thân hơn; viết giúp tạo kết nối, cộng đồng; viết giúp mở rộng tâm trí hơn.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đối với sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đối với sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân

Trong bối cảnh toàn lực lượng đang ra sức góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19, các khóa sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân không chỉ trực tiếp xung kích trên tuyến đầu chống dịch mà còn phải tích cực lan tỏa những thông tin đúng đắn ...

Tổ quốc gọi - Chúng ta lên đường

Tổ quốc gọi - Chúng ta lên đường

Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là nghĩa vụ, trách nhiệm, đồng thời là niềm vinh dự lớn lao của Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng, trong đó có học viên, sinh viên của Trường Đại học An ninh nhân dân anh hùng.

Sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân đi thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà rồng)

Sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân đi thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà rồng)

Sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân đi thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà rồng) trong chương trình bồi dưỡng bổ sung, hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị

arrow_upward