Điều tra hình sự

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá, nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở do Khoa An ninh điều tra chủ trì

     Sáng ngày 30/6/2021 theo Quyết định số 825/QĐ-T04-P5 và Quyết định số 826/QĐ-T04-P5 ngày 24/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài mã số SA.2019.T47.119 do đồng chí Thượng uý, ThS. Nguyễn Thanh Hà và đề tài mã số SA.2019.T47.116 do đồng chí Thượng uý, ThS. Trịnh Hoàng Dương là các giảng viên Khoa An ninh điều tra làm Chủ nhiệm.


Đồng chí Đại tá, PGS, TS. Võ Hồng Công, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân - Chủ tịch Hội đồng tư vấn,
đánh giá, nghiệm thu đề tài phát biểu kết luận.

     Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe các Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã tham gia ý kiến, phản biện về nội dung và tính cấp thiết của đề tài; đồng thời thống nhất, đánh giá cao mục đích, ý nghĩa, phương pháp nghiên cứu, thể hiện tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, cầu thị của các Chủ nhiệm đề tài. Đây là các sản phẩm khoa học có giá trị cao cả về phương diện lý luận và thực tiễn; cách tiếp cận khoa học, đề xuất các giải pháp, ý kiến đề xuất thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra vụ án hình sự của lực lượng An ninh điều tra.

     Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Đại tá, PGS,TS. Võ Hồng Công, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với những nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm các đề tài; đồng thời đề nghị các Chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài trong thời gian sớm nhất; chuyển kết quả nghiên cứu thành sách tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học An ninh nhân dân.

Thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài phát biểu ý kiến

     Kết quả bỏ phiếu đánh giá, có 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá 02 Đề tài đạt loại xuất sắc. 

Tin: Tổ thông tin truyền thông K7

Ảnh: Đăng Tuấn


arrow_upward