Điều tra hình sự

Tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Cơ sở do Thượng tá, TS. Nguyễn Phú Quảng, Phó trưởng khoa An ninh điều tra làm chủ nhiệm

     Chiều ngày 30/6/2021 theo Quyết định số 824/QĐ-T04-P5 ngày 24/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài mã số SA.2019.T47.118 do đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Phú Quảng, Phó trưởng khoa An ninh điều tra làm Chủ nhiệm.

     Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu và tham gia ý kiến, phản biện về tính cấp thiết, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc, nội dung của đề tài.


Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Phú Quảng - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu


Các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu trao đổi, phát biểu ý kiến

     Phát biểu kết luận, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với những nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm đề tài, đặc biệt là đánh giá cao về tính khả thi, khả năng ứng dụng của các giải pháp, kiến nghị mà đề tài đã nêu ra và yêu cầu Chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài một cách nghiêm túc, có chất lượng trong thời gian sớm nhất. Song song đó, cần chuyển kết quả nghiên cứu thành sách tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học An ninh nhân dân và chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài đến các đơn vị thực tiễn.


Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Chủ tịch Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài
phát biểu kết luận

     Kết quả bỏ phiếu đánh giá, có 7/7 thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá đồng ý nghiệm thu đề tài đạt loại Xuất sắc./.

Tin: Tổ thông tin truyền thông K7

Ảnh: Đăng Tuấn

arrow_upward