Điều tra hình sự

Khoa An ninh điều tra tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm học 2021-2022

    Thực hiện Chương trình công tác năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học An ninh nhân dân, ngày 16/11/2021, Khoa An ninh điều tra tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm học 2021 - 2022 của đơn vị. Đồng chí Thượng tá, TS Chế Quang Nghĩa - Trưởng Khoa chủ trì với sự tham gia đông đủ của giảng viên Khoa An ninh điều tra. Đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thay mặt Ban Thường vụ và Ban Giám hiệu đến dự, chỉ đạo Hội nghị. Tại Hội nghị, lãnh đạo và giảng viên Khoa An ninh điều tra đã tập trung thảo luận nhằm xác định các chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và các giải pháp cần thực hiện trong năm học mới 2021 - 2022. Đồng thời, trên cơ sở phân tích đánh giá những những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bất cập, Khoa An ninh điều tra nêu lên một số kiến nghị, đề xuất với Nhà trường để chỉ đạo, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.


Đồng chí Thượng tá, TS Chế Quang Nghĩa – Trưởng khoa An ninh điều tra chủ trì Hội nghị phát biểu ý kiến

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng biểu dương, đánh giá cao thành tích mà Khoa An ninh điều tra đã đạt được trong năm học 2020 - 2021 và đề nghị Lãnh đạo, giảng viên đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, trong đó ưu tiên tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; khẩn trương xây dựng, hoàn thành chương trình cao học ngành Điều tra hình sự; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành Công an; đẩy mạnh việc biên soạn chương trình bồi dưỡng bổ sung kiến thức cho lực lượng Công an cấp Cơ sở, các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Điều tra viên theo yêu cầu.


Đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu - Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


   Toàn cảnh Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm học 2021 - 2022 của Khoa An ninh điều tra

     Đại diện cho Khoa An ninh điều tra, Đồng chí Thượng tá, TS. Chế Quang Nghĩa - Trưởng Khoa tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Hiệu trưởng và cam kết sẽ khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện trong đơn vị, đảm bảo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường./.

Tin: Tổ Thông tin truyền thông K7

Ảnh: Thanh Hà

arrow_upward