Điều tra hình sự

Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn tổ chức cho học viên tham quan thực tế tại Long An

Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn tổ chức cho học viên tham quan thực tế tại Long An

Ngày 18/5/2022, Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn tổ chức hoạt động tham quan thực tế tại Long An cho học viên lớp LT-T13B

Đức tính kiên định của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quan trọng trong việc lựa chọn con đường Cách mạng Việt Nam

Đức tính kiên định của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quan trọng trong việc lựa chọn con đường Cách mạng Việt Nam

Bài viết nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Hoạt động ngoại khoá lớp Đại học An ninh nhân dân hệ VHVL – Khoá III (mở tại Công an tỉnh Kon Tum) đến thăm quan khu di tích lịch sử Quốc Gia Ngục Kon Tum

Hoạt động ngoại khoá lớp Đại học An ninh nhân dân hệ VHVL – Khoá III (mở tại Công an tỉnh Kon Tum) đến thăm quan khu di tích lịch sử Quốc Gia Ngục Kon Tum

Sáng ngày 11/5/2022, đồng chí Đại uý Nguyễn Văn Khánh, Giảng viên khoa LLCT-KHXHNV, trường Đại học ANND cùng 120 học viên lớp Đại học ANND hệ VHVL – khoá III (mở tại Công an tỉnh Kon Tum) tổ chức hoạt động ngoại khoá đến tham quan khu di tích lịch sử

Khoa An ninh điều tra tổ chức hoạt động tham quan thực tế cho học viên lớp Q8DA trong Chương trình đào tạo cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, trình độ đại học, chuyên ngành An ninh điều tra

Khoa An ninh điều tra tổ chức hoạt động tham quan thực tế cho học viên lớp Q8DA trong Chương trình đào tạo cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, trình độ đại học, chuyên ngành An ninh điều tra

Khoa An ninh điều tra tổ chức hoạt động tham quan thực tế cho học viên lớp Q8DA trong Chương trình đào tạo cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, trình độ đại học, chuyên ngành An ninh điều tra theo kế hoạch học tập

Trao đổi về các hoạt động tiến hành khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Trao đổi về các hoạt động tiến hành khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Một số trao đổi về các hoạt động tiến hành khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Sinh viên chuyên ngành An ninh điều tra được tặng giấy khen đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án

Sinh viên chuyên ngành An ninh điều tra được tặng giấy khen đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án

Sinh viên chuyên ngành An ninh điều tra được tặng giấy khen đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án tại tỉnh Trà Vinh

Khoa An ninh điều tra tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Kinh nghiệm thực tập tốt nghiệp của sinh viên Chuyên ngành An ninh điều tra”

Khoa An ninh điều tra tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Kinh nghiệm thực tập tốt nghiệp của sinh viên Chuyên ngành An ninh điều tra”

Khoa An ninh điều tra tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Kinh nghiệm thực tập tốt nghiệp của sinh viên Chuyên ngành An ninh điều tra” đối với lớp D28D

Khoa An ninh điều tra tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Kinh nghiệm thực tập tốt nghiệp của sinh viên Chuyên ngành An ninh điều tra”

Khoa An ninh điều tra tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Kinh nghiệm thực tập tốt nghiệp của sinh viên Chuyên ngành An ninh điều tra”

Khoa An ninh điều tra tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Kinh nghiệm thực tập tốt nghiệp của sinh viên Chuyên ngành An ninh điều tra” đối với lớp D28D

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Hội nghị thành lập Đảng (2/1930)

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Hội nghị thành lập Đảng (2/1930)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ (có lúc Người gọi là “chế độ dân chủ tập trung”) và khẳng định đây là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Người, tập trung và dân chủ phải luôn đi

Một số trao đổi về thu thập dữ liệu điện tử, phương tiện điện tử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Một số trao đổi về thu thập dữ liệu điện tử, phương tiện điện tử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Bài viết trao đổi về thu thập dữ liệu điện tử, phương tiện điện tử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

arrow_upward