Đào tạo, bồi dưỡng

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo rà soát, đánh giá nội dung chuẩn đầu ra thuộc chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-BCA-X02 ngày 23/3/2022 của Bộ Công an về rà soát, đánh giá nội dung chuẩn đầu ra thuộc chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trong Công an nhân dân, ngày 15/4/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức Hội thảo rà soát, đánh giá nội dung chuẩn đầu ra thuộc chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành tại Trường. Đồng chí Đại tá, PGS. TS Võ Hồng Công -  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Anh Thơ – Phó Trưởng phòng 2, Cục Đào tạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Công Kiên – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chuẩn đầu ra tại Trường Đại học An ninh nhân dân thời gian qua

Hội thảo đã tập trung đánh giá về quá trình xây dựng, ban hành chuẩn đầu ra của Trường Đại học An ninh nhân dân theo các giai đoạn; phân tích những khó khăn, vướng mắc, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn đầu ra tại Trường. Qua đó, Hội thảo đã đưa ra nhiều kiến nghị và đề xuất cấu trúc chuẩn đầu ra thuộc các ngành, chuyên ngành của Trường Đại học An ninh nhân dân thời gian tới để phù hợp với các tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ  giáo dục đại học.


Lãnh đạo các đơn vị trình bày ý kiến tại Hội thảo


 Lãnh đạo các đơn vị trình bày ý kiến tại Hội thảo

Tại buổi Hội thảo, thừa ủy quyền của lãnh đạo Cục Đào tạo – Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Anh Thơ – Phó Trưởng Phòng 2 đã đánh giá cao công tác rà soát tổng thể việc thực hiện chuẩn đầu ra thuộc chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành tại Trường Đại học An ninh nhân dân. Các ý kiến tại Hội thảo đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Với vai trò đơn vị chức năng tham mưu cho Bộ Công an những vấn đề then chốt liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân, Cục Đào tạo ghi nhận những những kiến nghị, đề xuất của Trường Đại học An ninh nhân dân, từ đó, nghiên cứu tham mưu Bộ Công an ban hành hướng dẫn thực hiện thống nhất các vấn đề liên quan đến chuẩn đầu ra trong các học viện, trường Công an nhân dân trong thời gian tới.


Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Anh Thơ – Phó Trưởng phòng 2, Cục Đào tạo phát biểu tại Hội thảo

 

Toàn cảnh Hội thảo

Các đồng chí lãnh đạo tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Việc tổ chức Hội thảo rà soát, đánh giá nội dung chuẩn đầu ra trong các học viện, trường Công an nhân dân nói chung và Trường Đại học An ninh nhân dân nói riêng là hoạt động hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Kết quả Hội thảo là cơ sở để Cục Đào tạo tổng hợp, tham mưu Bộ Công an hoàn thiện các quy định, hướng dẫn thực hiện chuẩn đầu ra để thống nhất thực hiện, đảm bảo sự phát triển của các ngành, chuyên ngành đào tạo trong Công an nhân dân, phù hợp với thực tiễn bố trí, sử dụng cán bộ Công an, đáp ứng các yêu cầu về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ công tác đặt ra.

Tin và ảnh: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao

arrow_upward