Đào tạo, bồi dưỡng

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá cấp trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Anh

Chiều ngày 28/7/2022, tại Trường Đại học An ninh nhân dân, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường được thành lập theo Quyết định số 1040/QĐ-T04-P3 ngày 22/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân đã họp đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Anh.

Tham gia buổi đánh giá có 07/07 thành viên Hội đồng gồm: PGS, TS. Nguyễn Trần Hiếu - Chủ tịch; PGS, TS. Văn Đức Giao – Phản biện 1; PGS, TS Trịnh Ngọc Quyên - Phản biện 2; PGS, TS. Phạm Quốc Dũng – Phản biện 3; TS. Huỳnh Ngọc Liêm – Ủy viên; TS. Lê Minh Luân - Ủy viên; PGS, TS. Đỗ Quang Vinh - Ủy viên thư ký.

Tham dự buổi đánh giá luận án còn có TS. Phạm Văn Dư - người hướng dẫn khoa học của nghiên cứu sinh; giảng viên, cán bộ các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Trường Đại học An ninh nhân dân; lãnh đạo, cán bộ Công an một số đơn vị, địa phương nơi nghiên cứu sinh khảo sát thông tin, số liệu thực tế; đại diện học viên ngành Trinh sát an ninh của Trường.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài luận án, trả lời các câu hỏi chất vấn của các thành viên Hội đồng về nội dung của luận án, Hội đồng đã họp kín để bầu Ban Kiểm phiếu, bỏ phiếu kín và thảo luận thông qua quyết nghị của Hội đồng.

Thay mặt Hội đồng, đồng chí PGS, TS. Nguyễn Trần Hiếu - Chủ tịch Hội đồng đã công bố quyết nghị của Hội đồng trước toàn thể Hội đồng và đại biểu tham dự buổi đánh giá. Quyết nghị của Hội đồng khẳng định luận án là công trình khoa học được nghiên cứu độc lập, nghiêm túc, công phu và có những đóng góp mới cả trên phương diện lý luận và thực tiễn; cơ bản luận án đã giải quyết tốt mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, đáp ứng tốt các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ theo Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nghiên cứu sinh có kiến thức chuyên môn tốt, tâm huyết với vấn đề nghiên cứu của luận án, nắm vững và sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học.

Với kết quả đó, 07/07 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu tán thành luận án và thống nhất đề nghị Trường Đại học An ninh nhân dân công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Hoàng Anh./.


 Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu luận án


Chủ tịch Hội đồng công bố Quyết nghị của Hội đồng


Nghiên cứu sinh chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng

                                                                                                                                                                                                                                                            Tin: P3

arrow_upward