Đào tạo, bồi dưỡng

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá cấp Trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Đinh Đức Minh

Sáng ngày 10/7/2022, tại Trường Đại học An ninh nhân dân, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường được thành lập theo Quyết định số 821/QĐ-T04-P3 ngày 17/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân đã họp đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Đinh Đức Minh.

Tham gia buổi đánh giá có 06/07 thành viên Hội đồng gồm: Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Chủ tịch; Đại tá, PGS, TS. Võ Hồng Công – Phản biện 1; Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trường Thọ - Phản biện 3; Đại tá, PGS, TS Tạ Văn Roan - Ủy viên; Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Hữu Nam - Ủy viên; Thượng tá, PGS, TS Văn Đức Giao - Ủy viên thư ký.

Tham dự buổi đánh giá luận án còn có Trung tướng, PGS, TS Lê Văn Thắng người hướng dẫn khoa học của nghiên cứu sinh; Thiếu tướng Lê Văn Hải, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa và Thiếu tướng Đỗ Văn Quang đại diện gia đình của nghiên cứu sinh; các đồng chí trong Đảng ủy, giảng viên, cán bộ các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Trường Đại học An ninh nhân dân; lãnh đạo, cán bộ Công an một số đơn vị, địa phương nơi nghiên cứu sinh khảo sát thông tin, số liệu thực tế; đại diện học viên ngành Trinh sát an ninh của Trường.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài luận án, trả lời các câu hỏi chất vấn của các thành viên Hội đồng về nội dung của luận án, Hội đồng đã họp kín để bầu Ban Kiểm phiếu, bỏ phiếu kín và thảo luận thông qua quyết nghị của Hội đồng.

Thay mặt Hội đồng, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Chủ tịch Hội đồng đã công bố quyết nghị của Hội đồng trước toàn thể Hội đồng và đại biểu tham dự buổi đánh giá. Quyết nghị của Hội đồng khẳng định luận án là công trình khoa học được nghiên cứu độc lập, nghiêm túc, công phu và có những đóng góp mới cả trên phương diện lý luận và thực tiễn; mặc dù còn một vài hạn chế, khiếm khuyết nhỏ nhưng về cơ bản luận án đã giải quyết tốt mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, đáp ứng tốt các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ theo Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nghiên cứu sinh có kiến thức chuyên môn tốt, tâm huyết với vấn đề nghiên cứu của luận án, nắm vững và sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học.

Với kết quả đó, 06/06 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu tán thành luận án và thống nhất đề nghị Trường Đại học An ninh nhân dân công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Đinh Đức Minh./.

Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài luận án


Chủ tịch Hội đồng công bố quyết nghị của Hội đồng

Nghiên cứu sinh chụp hình lưu niệm với Hội đồng và khách mời tham dự buổi bảo vệ

Tin: P3

arrow_upward