Đào tạo, bồi dưỡng

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá cấp Trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Thanh

Chiều ngày 09/7/2022, tại Trường Đại học An ninh nhân dân, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường được thành lập theo Quyết định số 803/QĐ-T04-P3 ngày 16/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân đã họp đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Thanh.

Tham gia buổi đánh giá có 06/07 thành viên Hội đồng gồm: Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Chủ tịch; Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trường Thọ - Phản biện 1; Đại tá, PGS, TS Đặng Ngọc Toàn - Phản biện 3; Đại tá, TS Trần Văn Tuấn - Ủy viên; Thượng tá, PGS, TS Văn Đức Giao - Ủy viên thư ký.

Tham dự buổi đánh giá luận án còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo, giảng viên, cán bộ các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Trường Đại học An ninh nhân dân; Trung tướng, PGS, TS Lê Văn Thắng và Đại tá, TS Trần Văn Hùng - người hướng dẫn khoa học của nghiên cứu sinh; lãnh đạo, cán bộ Công an một số đơn vị, địa phương nơi nghiên cứu sinh khảo sát thông tin, số liệu thực tế; đại diện học viên ngành Trinh sát an ninh của Trường và gia đình của nghiên cứu sinh.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài luận án, trả lời các câu hỏi chất vấn của các thành viên Hội đồng về nội dung của luận án, Hội đồng đã họp kín để bầu Ban Kiểm phiếu, bỏ phiếu kín và thảo luận thông qua quyết nghị của Hội đồng.

Thay mặt Hội đồng, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Chủ tịch Hội đồng đã công bố quyết nghị của Hội đồng trước toàn thể Hội đồng và đại biểu tham dự buổi đánh giá. Quyết nghị của Hội đồng khẳng định luận án là công trình khoa học được nghiên cứu độc lập, nghiêm túc, công phu và có những đóng góp mới cả trên phương diện lý luận và thực tiễn; mặc dù còn một vài hạn chế, khiếm khuyết nhỏ nhưng về cơ bản luận án đã giải quyết tốt mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, đáp ứng tốt các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ theo Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nghiên cứu sinh có kiến thức chuyên môn tốt, tâm huyết với vấn đề nghiên cứu của luận án, nắm vững và sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học.

Với kết quả đó, 06/06 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu tán thành luận án và thống nhất đề nghị Trường Đại học An ninh nhân dân công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Thanh./.


 Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài luận án


Chủ tịch Hội đồng công bố quyết nghị của Hội đồng

 

Nghiên cứu sinh chụp hình lưu niệm với Hội đồng


Nghiên cứu sinh chụp hình với tập thể người hướng dẫn

Tin: P3

arrow_upward