Đào tạo, bồi dưỡng

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức công bố Thông báo của lãnh đạo Bộ Công an về phân công đào tạo các ngành, chuyên ngành đối với Trường Đại học An ninh nhân dân

Thực hiện Quyết định số 7712/QĐ-BCA-X02 ngày 27/9/2021 của Bộ Trưởng Bộ Công an Ban hành danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong Công an nhân dân và Công văn số 528/X02-P2 ngày 07/3/2022 của Cục Đào tạo thông báo ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an về việc phân công đào tạo các ngành, chuyên ngành cho các học viện, Trường Công an nhân dân theo quyết định số số 7712/QĐ-BCA-X02, ngày 17/3/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức công bố Thông báo của lãnh đạo Bộ Công an đến Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị, người đứng đầu các tổ chức quần chúng thuộc Trường. Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng công bố Thông báo của Bộ Trưởng Bộ Công an về phân công đào tạo các ngành, chuyên ngành đối với Trường Đại học An ninh nhân dân

Quyết định số 7712/QĐ-BCA-X02 của Bộ Công an được ban hành và triển khai thực hiện là một nội dung chiến lược hết sức quan trọng. Đây là kết quả của quá trình rà soát tổng thể hệ thống chương trình đào tạo, đánh giá năng lực của các học viện, trường Công an nhân dân và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, từ đó, xác định những ngành, chuyên ngành then chốt cần đào tạo để đáp ứng linh hoạt và phù hợp với chủ trương bố trí cán bộ ở 04 cấp, tăng cường cán bộ về cơ sở của Bộ Công an.


Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Công Kiên – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao báo cáo nhanh quá trình rà soát tổng thể danh mục ngành, chuyên ngành tại Trường Đại học An ninh nhân dân theo chủ trương của Bộ Công an và đề xuất công tác triển khai thực hiện Quyết định số 7712/QĐ-BCA-X02

Theo phân công của lãnh đạo Bộ Công an, Trường Đại học An ninh nhân dân được giao đào tạo 11 ngành (trong đó có 02 chuyên ngành) ở cả 03 bậc: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Trong đó, Trường đã được giao thêm 03 ngành, 01 chuyên ngành mới.

Tại buổi công bố, Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy - Hiệu trưởng phát biểu, tin tưởng rằng với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, sự hướng dẫn kịp thời của Cục Đào tạo cùng kinh nghiệm sẵn có và tinh thần trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học viên Nhà trường sẽ củng cố thêm quyết tâm hiện thực hóa chủ trương xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, uy tín và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị trong toàn Trường tăng cường phối hợp để phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an phân công. Đồng chí yêu cầu tất cả các đơn vị cần bắt tay ngay vào công tác tổ chức khảo soát thực tiễn công tác, biên soạn tài liệu dạy học, xây dựng hồ sơ mở mã ngành đối với các ngành mới được giao và triển khai xây dựng chương trình đào tạo các ngành ngay sau khi Bộ Công an ban hành chuẩn chương trình đào tạo các trình độ (Dự kiến trong tháng 5/2022). Bên cạnh đó, cần trang bị, bổ sung và đảm bảo các điều kiện về cơ vật chất, đội ngũ giảng viên viên, cán bộ quản lý giáo dục và cơ chế tổ chức đào tạo để chủ động mở ngành, tuyển sinh theo chủ trương của Bộ Công an.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tin và ảnh: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao

arrow_upward