Đào tạo, bồi dưỡng

Trường Đại học An ninh nhân dân họp bàn chuyển đổi phương thức đào tạo

    Chiều ngày 08/9/2021, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân đã chủ trì cuộc họp bàn về chuyển đổi phương thức đào tạo tại Trường Đại học An ninh nhân dân theo Kế hoạch số 193/KH-BCA-X02 ngày 6/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai phương thức đào tạo trình độ đại học trong Công an nhân dân, và Kết luận số 09-TB/ĐUCA ngày 11/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám hiệu và lãnh đạo một số đơn vị chức năng có liên quan gồm Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm lưu trữ và Thư viện và Phòng Hậu cần. Tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị đã phát biểu về thuận lợi, khó khăn của Nhà trường khi thực hiện chuyển đổi phương thức đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo đang diễn ra mạnh mẽ và tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, trong đó tập trung bàn về những vấn đề liên quan đến công tác bảo mật của Ngành, các hình thức tổ chức giảng dạy trong tình hình mới và cơ sở hạ tầng thông tin của Nhà trường phục vụ cho việc đổi mới phương thức đào tạo, hình thức giảng dạy. Đặc biệt là việc chuẩn bị tổ chức hoạt động giảng dạy và học tập cho sinh viên đang ở tại Trường và đón học viên các Khóa đang tham gia hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch Covid-19 về Trường học tập sau thời gian giãn cách xã hội.


Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị tham dự cuộc họp bàn về chuyển đổi phương thức đào tạo

    Kết luận cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng khẳng định việc chuyển đổi phương thức đào tạo theo Kế hoạch số 193/KH-BCA-X02 là yêu cầu khách quan và cần thiết. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo từng đơn vị quyết tâm chính trị, thống nhất nhận thức và những vấn đề mang tính nguyên tắc trong chuyển đổi phương thức đào tạo. Đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo từng đơn vị chức năng có liên quan tiến hành xây dựng Kế hoạch chuyển đổi phương thức đào tạo tại Trường gắn với chiến lược chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu về bảo mật của Ngành, chọn lựa được phương án tổ chức giảng dạy một cách linh hoạt, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh đang diễn ra nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường trong tình hình mới. Đối với những hình thức giảng dạy mới ngoài thẩm quyền quyết định của Nhà trường, đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng phải tích cực tham mưu cho Ban Giám hiệu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Đào tạo có hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Phòng QLĐT&BDNC

arrow_upward