Đào tạo, bồi dưỡng

Hội đồng chuyên môn Trường Đại học An ninh nhân dân đánh giá bài dạy giỏi cấp trường của giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn

Sáng ngày 20/12/2021, tại phòng học thông minh B106, Hội đồng chuyên môn đánh giá bài dạy giỏi cấp Trường khối khoa học cơ bản của Trường Đại học An ninh nhân dân đã được triệu tập dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Võ Hồng Công - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đã nghe đồng chí Đại úy Đỗ Hoàng Tuấn - Giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn báo cáo thuyết minh hồ sơ bài, thực hành giảng (với 02 tiết lý thuyết và tổ chức thảo luận) theo đúng quy trình, quy định tại Thông tư số 37/2019/TT-BCA ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về dạy giỏi trong các học viện, trường đại học, trung cấp Công an nhân dân.

Hội đồng chụp hình lưu niệm cùng giảng viên thực hiện bài dạy giỏi

Thực hiện nghiêm chủ trương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trường Đại học An ninh nhân dân, hoạt động tổ chức đánh giá của Hội đồng đảm bảo các thành viên đều có kết quả test nhanh âm tính trước khi tham dự, tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế và trang bị đầy đủ vật tư sát khuẩn cá nhân, phòng học theo quy định.

Hội đồng kiểm tra, đánh giá Hồ sơ bài của giảng viên

Hội đồng đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, chu đáo của Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn trong công tác huấn luyện, đào tạo giảng viên tham gia dạy giỏi. Bài dạy giỏi “Đảng lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân”, thuộc môn học Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là một trong các chỉ tiêu quan trọng trong Chương trình công tác năm học 2021 - 2022 của Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, mà còn là hoạt động của Trường Đại học An ninh nhân dân thiết thực thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 09/CT-BCA-X02 ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 thích ứng với đại dịch Covid-19, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân; đồng thời quán triệt thực hiện các nội dung trong công trình “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do Bộ trưởng Tô Lâm chủ biên năm 2021.

 

Hoạt động dạy, học trong nội dung thực hành giảng

Chủ tịch Hội đồng kết luận: Các nội dung lý luận và thực tiễn của bài dạy giỏi do đồng chí Đại úy Đỗ Hoàng Tuấn trình bày có tính Ngành sâu sắc, đáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng trong lực lượng Công an nhân dân. Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn cần tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng, chuẩn bị tâm thế và luôn sẵn sàng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ cử giảng viên tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ trong thời gian tới./.

Bài, Ảnh: Khoa K1

arrow_upward