Đào tạo, bồi dưỡng

Đồng chí Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự Hội nghị Tổng kết 45 năm đào tạo đại học tại Học viện Cảnh sát nhân dân (1975-2020)

Sáng ngày 29/10/2020, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội nghị Tổng kết 45 năm đào tạo trình độ đại học, giai đoạn 1975-2020. Đồng chí Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự và chỉ đạo Hội nghị.


Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh cùng cùng đại diện các học viện, trường đại học, đơn vị thực tiễn trong Công an nhân dân        

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân đã tham dự Hội nghị. Cùng đi với đồng chí Hiệu trưởng có đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Công Kiên, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao.


Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy – Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết 45 năm đào tạo trình độ đại học tại Học viện Cảnh sát nhân dân giai đoạn 1975-2020 và nhiều tham luận bổ sung của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Cảnh sát nhân dân và các đơn vị thực tiễn.        

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương các thành tích Học viện đạt được trong xuốt quá trình đào tạo và phát triển của Học viện Cảnh sát nhân dân, đồng thời chỉ ra những thách thức cho giáo dục đào tạo mà các trường Công an nhân dân nói chung và Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng cần phải đối diện, bắt nhịp, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Một số công trình khoa học phục vụ Hội nghị

Tin, ảnh: Phòng P3
arrow_upward