Đào tạo sau đại học

Thông báo kế hoạch tổ chức lớp bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ năm 2020

                  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020


        1. Mục đích, yêu cầu

        - Bổ sung kiến thức ngành và chuyên ngành cho đối tượng đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Trinh sát an ninh và ngành Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

         - Đảm bảo cho việc tổ chức bổ sung kiến thức được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        - Tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị và cá nhân được phân công tham gia tổ chức bổ sung kiến thức.

        2. Đối tượng bổ sung kiến thức và thời gian mở lớp 

        - Đối tượng bổ sung kiến thức

        + Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Trinh sát an ninh, ngành Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

        Cụ thể gồm các ngành: Trinh sát cảnh sát; Điều tra hình sự (do Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cấp); Kỹ thuật hình sự; Quản lý trật tự an toàn giao thông; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân; Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Hậu cần Công an nhân dân; Tình báo an ninh; bằng tốt nghiệp đại học của ngành, chuyên ngành có chương trình đào tạo ở trình độ đại học khác từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành so với chương trình đào tạo ở bậc đại học của ngành đăng ký dự tuyển.

        + Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đã có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh, được cấp có thẩm quyền duyệt cho dự thi.

        - Thời gian mở lớp: Từ ngày 10/8/2020 đến 10/10/2020

arrow_upward