Đào tạo đại học

Thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2020

Thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2020

Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2020 của Nhà trường như sau:

Hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác giáo dục đại học

Hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác giáo dục đại học

Với tư cách là diễn giả, khách mời trong buổi Lễ Khai khóa năm 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài thuyết trình quan trọng

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ Chính quy tuyển mới của Trường Đại học An ninh nhân dân năm 2020

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ Chính quy tuyển mới của Trường Đại học An ninh nhân dân năm 2020

Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy tuyển mới năm 2020

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2020

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2020

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có điều chỉnh so với quy định trong Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường (theo hướng dẫn của Bộ Công an)

Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ trong các học viện, trường Công an nhân dân giai đoạn 2015 – 2020

Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ trong các học viện, trường Công an nhân dân giai đoạn 2015 – 2020

Sáng ngày 03/9/2020, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ trong các học viện, trường Công an nhân dân giai đoạn 2015 – 2020 tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Thông báo tuyển sinh năm 2020

Thông báo tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học, bồi dưỡng năm 2020 như sau

arrow_upward