Đào tạo đại học

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 3 – Đại học An ninh nhân dân hệ vừa làm vừa học liên kết mở tại Công an tỉnh Kon Tum, niên khóa 2022-2027

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 3 – Đại học An ninh nhân dân hệ vừa làm vừa học liên kết mở tại Công an tỉnh Kon Tum, niên khóa 2022-2027

Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 3 – Đại học An ninh nhân dân hệ vừa làm vừa học liên kết mở tại Công an tỉnh Kon Tum

Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác học kỳ I và chương trình công tác học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác học kỳ I và chương trình công tác học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Ngày 28/12/2021, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác học kỳ I và chương trình công tác học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Đồng chí Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân làm việc với sinh viên hai khóa đào tạo hệ Chính quy và hệ Cử tuyển đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp

Đồng chí Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân làm việc với sinh viên hai khóa đào tạo hệ Chính quy và hệ Cử tuyển đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp

Đồng chí Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân làm việc với sinh viên hai khóa đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân  triển khai các hoạt động tại cơ sở Long Thành Đồng Nai

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Trường Đại học An ninh nhân dân triển khai các hoạt động tại cơ sở Long Thành Đồng Nai

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện tiến hành khảo sát, tiếp nhận bàn giao cơ sở vật chất, nhanh chóng bố trí, sắp xếp để thư viện đi vào hoạt động.

Tổ chức Bế giảng Khóa 1 và Khai giảng Khóa 2 - Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị  mở tại Công an tỉnh Đắk Lắk năm học 2020 – 2021

Tổ chức Bế giảng Khóa 1 và Khai giảng Khóa 2 - Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Đắk Lắk năm học 2020 – 2021

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Bế giảng Khóa 1 và Khai giảng Khóa 2 - Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Đắk Lắk năm học 2020 – 2021

Khai giảng Khóa 1 – Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra mở tại Công an tỉnh Vĩnh Long

Khai giảng Khóa 1 – Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra mở tại Công an tỉnh Vĩnh Long

Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Khai giảng Khóa 1 – Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra mở tại Công an tỉnh Vĩnh Long

Khai giảng Khoá 1 – Đại học An ninh nhân dân hệ đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức VLVH cho học viên là cán bộ Công an mở tại CAT Bà Rịa - Vũng Tàu

Khai giảng Khoá 1 – Đại học An ninh nhân dân hệ đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức VLVH cho học viên là cán bộ Công an mở tại CAT Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp cùng với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu long trọng tổ chức lễ khai giảng Khoá 1 – Đại học An ninh nhân dân hệ đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức VLVH

Tổ chức thi tốt nghiệp cho học viên Khóa 1 - Đại học An ninh hệ Vừa làm vừa học liên kết mở tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên kết hợp tổ chức thăm, làm việc với Công an xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Tổ chức thi tốt nghiệp cho học viên Khóa 1 - Đại học An ninh hệ Vừa làm vừa học liên kết mở tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên kết hợp tổ chức thăm, làm việc với Công an xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Ngày 25-26/12/2020, Trường Đại học An ninh nhân dân đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học viên Khóa 1 – Đại học An ninh hệ vừa làm vừa học liên kết mở tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng Khóa 2 - Đại học An ninh nhân dân, hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học đào tạo tập trung chính quy

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng Khóa 2 - Đại học An ninh nhân dân, hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học đào tạo tập trung chính quy

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng Khóa 2 - Đại học An ninh nhân dân, hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học đào tạo tập trung chính quy, niên khóa 2019-2020

Tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương Khóa 1 tại Công an tỉnh Bình Dương

Tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương Khóa 1 tại Công an tỉnh Bình Dương

Trường Đại học An ninh nhân dân chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương Khóa 1 tại Công an tỉnh Bình Dương

arrow_upward