Bồi dưỡng nâng cao

Khai giảng Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tâp trung – Khóa 26 do Học viện Chính trị Công an nhân dân mở tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Khai giảng Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tâp trung – Khóa 26 do Học viện Chính trị Công an nhân dân mở tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Ngày 11/5/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung – Khóa 26 cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá cấp Trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên Oanh

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá cấp Trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên Oanh

Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức đánh giá cấp Trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên Oanh

Tổ chức Lễ bế giảng Khóa 4 - Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị cho cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức Lễ bế giảng Khóa 4 - Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị cho cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp cùng với Công an Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng Khóa 4 - Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị cho cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá cấp Trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Trung

Đại tướng, GS,TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ Trưởng Bộ Công an làm việc với các đơn vị chức năng, học viện, trường CAND về công tác giáo dục và đào tạo của lực lượng CAND

Đại tướng, GS,TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ Trưởng Bộ Công an làm việc với các đơn vị chức năng, học viện, trường CAND về công tác giáo dục và đào tạo của lực lượng CAND

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ Trưởng Bộ Công an làm việc với các đơn vị chức năng, học viện, trường CAND về công tác giáo dục và đào tạo của lực lượng CAND

Bế giảng Khóa 4 – Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bế giảng Khóa 4 – Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ bế giảng Khóa 4 – Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ chức Lễ Khai giảng Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung – Khóa 6 và Lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng cao cấp lý luận chính trị - Khóa 6 dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam

Tổ chức Lễ Khai giảng Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung – Khóa 6 và Lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng cao cấp lý luận chính trị - Khóa 6 dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam

Học viện chính trị CAND phối hợp với Trường Đại học ANND long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung – Khóa 6 và Lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng cao cấp lý luận chính trị - Khóa 6

Tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương Khóa 1 tại Công an tỉnh Bình Dương

Tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương Khóa 1 tại Công an tỉnh Bình Dương

Trường Đại học An ninh nhân dân chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương Khóa 1 tại Công an tỉnh Bình Dương

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan đối tượng 3 của Công an các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2020

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan đối tượng 3 của Công an các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2020

Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với Cục Đào tạo – Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan đối tượng 03 của Công an các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2020.

Hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác giáo dục đại học

Hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước và những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác giáo dục đại học

Với tư cách là diễn giả, khách mời trong buổi Lễ Khai khóa năm 2020 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài thuyết trình quan trọng

arrow_upward