Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng

Tổng kết và trao giải Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Trường Đại học An ninh nhân dân năm học 2020 – 2021

Tổng kết và trao giải Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Trường Đại học An ninh nhân dân năm học 2020 – 2021

Trường Đại học An ninh nhân dân long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2020 – 2021

Bế giảng Khóa 4 – Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bế giảng Khóa 4 – Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ bế giảng Khóa 4 – Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổ chức Lễ Khai giảng Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung – Khóa 6 và Lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng cao cấp lý luận chính trị - Khóa 6 dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam

Tổ chức Lễ Khai giảng Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung – Khóa 6 và Lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng cao cấp lý luận chính trị - Khóa 6 dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam

Học viện chính trị CAND phối hợp với Trường Đại học ANND long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung – Khóa 6 và Lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng cao cấp lý luận chính trị - Khóa 6

Tổ chức thi tốt nghiệp cho học viên Khóa 1 - Đại học An ninh hệ Vừa làm vừa học liên kết mở tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên kết hợp tổ chức thăm, làm việc với Công an xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Tổ chức thi tốt nghiệp cho học viên Khóa 1 - Đại học An ninh hệ Vừa làm vừa học liên kết mở tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên kết hợp tổ chức thăm, làm việc với Công an xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Ngày 25-26/12/2020, Trường Đại học An ninh nhân dân đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học viên Khóa 1 – Đại học An ninh hệ vừa làm vừa học liên kết mở tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Đắk Lắk – Khóa 8

Khai giảng lớp Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị mở tại Công an tỉnh Đắk Lắk – Khóa 8

Sáng ngày 28/12/2020, Trường Đại học ANND đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp LLCT mở tại Công an tỉnh Đắk Lắk – Khóa 8

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 1 – Liên thông từ cao đẳng lên Đại học ANND hệ VLVH, Khóa 12 – liên thông từ trung cấp lên Đại học ANND hệ chính quy, Khóa 21 – Đại học ANND hệ VLVH

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 1 – Liên thông từ cao đẳng lên Đại học ANND hệ VLVH, Khóa 12 – liên thông từ trung cấp lên Đại học ANND hệ chính quy, Khóa 21 – Đại học ANND hệ VLVH

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm, cán bộ giáo viên Nhà trường và toàn thể Tân học viên 03 khóa trên. Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đến dự

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 4 – Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị cho cán bộ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 4 – Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị cho cán bộ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 4 – Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp Lý luận chính trị cho cán bộ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 4) cho sĩ quan, đảng viên

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 4) cho sĩ quan, đảng viên

Sáng ngày 23/11/2020, Trường Đại học An ninh nhân dân trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 4) cho sĩ quan, đảng viên

Khoa K9 tổ chức Tọa đàm Khoa học về giảng dạy nghiệp vụ bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới

Khoa K9 tổ chức Tọa đàm Khoa học về giảng dạy nghiệp vụ bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới

Ngày 17/11/2020, tại Trường Đại học An ninh nhân dân, Khoa K9 tổ chức Tọa đàm Khoa học về giảng dạy nghiệp vụ bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan đối tượng 3 của Công an các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2020

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan đối tượng 3 của Công an các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2020

Trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với Cục Đào tạo – Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan đối tượng 03 của Công an các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2020.

arrow_upward