Đào tạo, bồi dưỡng

Chuyển đổi số - Yêu cầu tất yếu trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Chuyển đổi số - Yêu cầu tất yếu trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Bài viết khái quát sự cần thiết trên phương diện lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất phương hướng thực hiện hoạt động chuyển đổi số tại Trường Đại học An ninh nhân dân trong thời gian tới.

Chuyển đổi số - Trọng tâm hiện đại hóa Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Chuyển đổi số - Trọng tâm hiện đại hóa Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề có tính chất then chốt, tạo sức bật, tiền đề hiện đại hóa từng khâu, mũi, bộ phận, nhằm tiến đến hiện đại hóa toàn diện cả hệ thống chính là “chuyển đổi số” ở Trường Đại học An ninh nhân dân.

Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân năm 2022

Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân năm 2022

Hội nghị sơ kết triển khai Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân năm 2022

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thực tập tốt nghiệp của học viên Trường Đại học An ninh nhân dân  giai đoạn 2015-2022

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thực tập tốt nghiệp của học viên Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 2015-2022

Hội nghị tổng kết hoạt động thực tập tốt nghiệp của học viên Trường Đại học An ninh nhân dân giai đoạn 2015-2022

Tổ chức Tọa đàm về tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học An ninh nhân dân với Công an các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và các đơn vị cấp Cục

Tổ chức Tọa đàm về tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học An ninh nhân dân với Công an các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và các đơn vị cấp Cục

Trường Đại học An ninh tổ chức Tọa đàm về tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học An ninh nhân dân với Công an các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và các đơn vị cấp Cục

Khảo sát, đánh giá điều kiện tổ chức đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Khảo sát, đánh giá điều kiện tổ chức đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Tổ chức khảo sát, đánh giá điều kiện tổ chức đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại Trường Đại học An ninh nhân dân

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức khai giảng Khóa 1 – Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra mở tại Công an tỉnh Kon Tum

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức khai giảng Khóa 1 – Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra mở tại Công an tỉnh Kon Tum

Chiều ngày 05/9/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân đã phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức lễ khai giảng Khóa 1 – Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra mở tại Công an tỉnh Kon Tum

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá cấp trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hà Ninh

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá cấp trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hà Ninh

Chiều ngày 09/8/2022, tại Trường Đại học An ninh nhân dân, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đã họp đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hà Ninh.

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá cấp trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Anh

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá cấp trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Anh

Chiều ngày 28/7/2022, tại Trường Đại học An ninh nhân dân, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đã tổ chức đánh giá luận án của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Anh

arrow_upward