Đảng ủy Trường Đại học ANND tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng học kỳ I năm học 2021-2022

Ngày 10/01/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng học kỳ I năm học 2021-2022, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đảng học kỳ II năm học 2021-2022 và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Hội nghị do đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì. Hội nghị được tổ chức bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác Đảng học kỳ I năm học 2021-2022, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đảng học kỳ II năm học 2021-2022 và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Trong chương trình, Hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác Đảng học kỳ I năm học 2021-2022, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đảng học kỳ II năm học 2021-2022 và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện một số chuyên đề và thông tin đến về hoạt động kỷ niệm 20 năm xây dựng và trưởng thành của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW.


Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị và quán triệt tinh thần làm việc

Phát biểu khai mạc Hội nghị và quán triệt tinh thần làm việc, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Trường Đại học ANND đang trong giai đoạn gấp rút thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm học 2021 – 2022 sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Do đó, các đồng chí Đảng ủy viên phải tập trung tinh thần ở mức cao nhất, đóng góp ý kiến để phân tích những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân, từ đó xác định những biện pháp khả thi để phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm trong Học kỳ II năm học 2021-2022, phấn đấu đạt “đa mục tiêu” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị đã tiến hành công bố, trao các hình thức khen thưởng: Cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm học 2020-2021; việc thực hiện Quy định số 01-QĐ/ĐUCA-X03 của Đảng ủy CATW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy CATW; ủy viên ban thường vụ và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương trong Đảng bộ Trường Đại học ANND; việc thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/ĐUCA, ngày 18/9/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Trường Đại học ANND; việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/ĐUCA, ngày 13/4/2015 của Đảng ủy CATW về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác công an trong tình hình mới" tại Đảng bộ Trường Đại học ANND; các chi bộ có thành tích chủ động, kịp thời tham mưu ban hành các Nghị quyết chuyên đề giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 trong Đảng bộ Trường Đại học ANND.

 

Đại tá, PGS.TS Hà Trọng Thà, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, Phó Trưởng Phòng Chính trị trình bày tóm tắt các báo cáo của Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá, PGS.TS Hà Trọng Thà, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Phòng Chính trị đã thông tin về hoạt động kỷ niệm 20 năm xây dựng và trưởng thành của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW. Đồng chí Hà Trọng Thà cũng đã thông tin đến các đại biểu tóm tắt sơ kết công tác Đảng học kỳ I năm học 2021-2022, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đảng học kỳ II năm học 2021-2022 và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Tại Hội nghị, đại diện cấp ủy các cơ sở đảng đã tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung báo cáo, trong đó tập trung vào xác định các phương hướng, chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong học kỳ II. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ công tác học kỳ II, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác năm học của Nhà trường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ của đơn vị tham mưu; sự tham gia trách nhiệm, hiệu quả của các thành viên tham dự Hội nghị đóng góp quan trọng vào thành công chung của Hội nghị. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp và yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, lãnh đạo Đảng bộ Trường phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tin và ảnh: Phòng Chính trị

arrow_upward