Chuyên mục pháp luật

Nghiệm thu chuyên đề lý luận cấp Tiểu ban “Hoàn thiện cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam”

Vào lúc 8h30 ngày 15/4/2022, Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề lý luận cấp tiểu ban “Hoàn thiện cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam” thuộc Kế hoạch năm 2020 của Tiểu ban Lý luận pháp luật bảo vệ an ninh trật tự và cải cách tư pháp, Hợp đồng số 1114/2021/HĐ-CĐLL giữa Trường Đại học An ninh nhân dân - cơ quan chủ trì và đồng chí Thiếu tá, ThS Vũ Hùng Đức, giảng viên Khoa Luật - chủ nhiệm. Danh sách thành viên Hội thảo được ban hành theo QĐ thành lập HD nghiệm thu số 255/QĐ-T04-P5 ngày 23/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, gồm 05 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín thuộc lĩnh vực nghiên cứu của chuyên đề.

Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt nội dung Chuyên đề, những kết quả bổ sung, chỉnh sửa của Ban Chủ nhiệm chuyên đề sau khi Hội thảo cấp trường. Sau đó, các Thành viên Hội đồng đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá các nội dung của chuyên đề. Các Thành viên đánh giá cao nỗ lực tiếp thu, chỉnh sửa và những kết quả nghiên cứu của Ban chủ nhiệm trong Chuyên đề, theo đó Chuyên đề đã làm rõ được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, đáp ứng yêu cầu của một chuyên đề lý luận cấp Tiểu ban.


Ảnh: Các Thành viên Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chủ nhiệm Chuyên đề

Kết luận buổi Nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu đã khái quát những nhận xét, đánh giá của các thành viên trong Hội đồng, đồng thời yêu cầu Ban Chủ nhiệm nhanh chóng nghiên cứu, hoàn thiện Chuyên đề trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng. Các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu kín chấm điểm Chuyên đề. Kết quả Chuyên đề lý luận cấp Tiểu ban “Hoàn thiện cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam” đã đạt kết quả nghiệm thu xuất sắc.

Việc hoàn thành nghiên cứu Chuyên đề đã góp phần đào tạo giáo viên, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa Luật và của Trường Đại học An ninh nhân dân; góp phần tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoàn thiện cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Khoa Luật – T04 

arrow_upward