Chuyên mục pháp luật

Khoa Luật tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm học 2021 - 2022

    Thực hiện Chương trình công tác năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học An ninh nhân dân, được sự cho phép của Ban giám hiệu, sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá, PGS.TS Võ Hồng Công, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Khoa Luật, 13h 30 ngày 30/11/2021, Khoa Luật tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm học 2021 - 2022. Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Khoa chủ trì với sự tham gia đầy đủ giảng viên Khoa Luật.

Khoa Luật tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm học 2021 - 2022

 

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Thị Thu Hương đã đại diện lãnh đạo khoa trình bày Dự thảo chương trình công tác của đơn vị, nhấn mạnh các nội dung công tác trọng tâm trong năm học 2021 - 2022; cũng như xác định những nhiệm vụ đột phá, chiến lược của đơn vị thời gian tới. Phát huy tinh thần, trí tuệ tập thể, toàn thể giảng viên Khoa Luật đã tập trung, nghiên cứu, thảo luận các chỉ tiêu công tác chung, chỉ tiêu công tác cụ thể trên các mặt: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, đào tạo giáo viên, xây dựng đơn vị…Đồng thời, phân tích, đánh giá những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, nhất là trong tình hình phòng chống dịch Covid 19 hiện nay. Cũng qua thảo luật, tập thể khoa Luật đã nêu lên một số kiến nghị, đề xuất với Nhà trường để chỉ đạo, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời trong thời gian tới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác đặt ra trong năm học.

 


Đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Khoa Luật chủ trì Hội nghị phát biểu ý kiến

 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Khoa Luật đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà tập thể giảng viên của khoa đã đạt được trong năm học qua. Đồng thời, đề nghị giảng viên Khoa Luật nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác trọng tâm của đơn vị để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, trong đó cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nhất là giảng dạy và nghiên cứu khoa học; quan tâm hơn nữa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại đơn vị; tăng cường biên soạn tài liệu dạy học cho các bậc học và hệ đào tạo; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành Công an./.

                                                                        Tin, bài: Mỹ Duyên – K2

arrow_upward