Chuyên mục pháp luật

Hội thảo khoa học: “Chia sẻ thông tin giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân”

Sáng ngày 12/11/2021, Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự Hội thảo khoa học “Chia sẻ thông tin giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân” bằng hình thức trực tuyến do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân; Đại tá, PGS, TS. Võ Hồng Công, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm và toàn thể giáo viên Khoa Luật. 


 Các đại biểu tham dự hội thảo trực tuyến tại Trường Đại học An ninh nhân dân 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hết sức quan tâm trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, giáo dục, đào tạo về quyền con người là nhiệm vụ hàng đầu, cần được ưu tiên và đi trước. Tại Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đề án là tổ chức các cuộc hội thảo, xây dựng chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu và triển khai giảng dạy về quyền con người trong tất cả các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 


Toàn cảnh hội thảo

PGS,TS Lê Văn Lợi cho biết, thực hiện Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Công tác nhân quyền trong tình hình mới, thực hiện Hiến pháp năm 2013, các điều ước quốc tế về quyền con người, mà còn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đó là quan điểm coi con người, quyền con người là trung tâm của chiến lược phát triển, là chủ thể phát triển; tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, đẩy mạnh giáo dục quyền con người là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. PGS,TS Lê Văn Lợi đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận về thực tiễn giảng dạy về quyền con người tại các cơ sở giáo dục, qua đó nêu lên phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong việc tiếp tục đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục tại các trường có hiệu quả tốt hơn.

Trao đổi tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai giáo dục về quyền con người tại các cơ sở đào tạo. Một số các cơ sở giáo dục đã nhận thức rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của giáo dục quyền con người, quan tâm đến đội ngũ giảng viên giảng dạy quyền con người, đầu tư cơ sở vật chất, tư liệu, tài liệu phục vụ giáo dục quyền con người. Tuy vậy, là nội dung mới, mỗi cơ sở giáo dục, đào tạo tiến hành theo cách riêng và việc triển khai dạy và học cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Việc tuyên truyền, phổ biến về giáo dục, đào tạo về quyền con người còn nhiều hạn chế nên người học chưa nhận thức rõ sự cần thiết của việc học tập về quyền con người.

Đại diện Trường Đại học An ninh nhân dân, Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày tham luận tại hội thảo, chia sẻ về vai trò, tầm quan trọng của giáo dục quyền con người cho học viên các trường Công an nhân dân trong tình hình hiện nay; Thực trạng nội dung giáo dục quyền con người cho học viên Trường Đại học An ninh nhân dân và định hướng và một số đề xuất nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con người cho học viên Công an nói chung, học viên Trường Đại học An ninh nhân dân nói riêng trong thời gian tới. 


Thiếu tướng, PGS, TS. Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân phát biểu tại hội thảo  Đại tá, PGS, TS. Võ Hồng Công, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường tham dự hội thảo 

Tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo không chỉ giúp Trường Đại học An ninh nhân dân mở rộng diễn đàn để thể hiện, khẳng định uy tín, vị thế của Nhà trường và năng lực, trình độ của đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên mà còn là cơ hội để kết nối, trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động vì các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, tham mưu chiến lược cho Bộ Công an trong giảng dạy về quyền con người thời gian tới.  


Các đại biểu Trường Đại học An ninh nhân dân tham dự chụp hình lưu niệm cùng Hội thảo

Kết luận Hội thảo, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban điều hành Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” khẳng định: Hội thảo được tổ chức khoa học, diễn ra thành công tốt đẹp, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu, giảng dạy về Quyền con người và định hướng quán triệt, vận dụng trong thực tiễn. Kết quả của Hội thảo có thể được tham khảo, sử dụng trực tiếp trong công tác nghiên cứu, giảng dạy của các trường học viện, trường đại học./.                                                     

       Tin, bài: Hồng Nhung – K2 – T04                                                                                                      

arrow_upward