Chi bộ cơ sở Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn sơ kết công tác Đảng học kỳ I, năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 06/01/2021, Chi bộ cơ sở Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn tiến hành Hội nghị Sơ kết công tác Đảng học kỳ I, năm học 2021 - 2022. Đồng chí Phạm Quang Điểm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, Bí thư Đảng ủy Quản lý học viên và sinh viên, Trưởng phòng Phòng Quản lý học viên dự kiểm tra, giám sát Hội nghị.

 

Hội nghị Chi bộ Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn sơ kết công tác Đảng học kỳ I, năm học 2021 - 2022

Đồng chí Lê Thị Hiền Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Chủ trì Hội nghị thay mặt cấp ủy báo cáo cho Chi bộ tình hình, kết quả sơ kết công tác Đảng; khẳng định trong học kỳ I, năm học 2021 - 2022, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, quán triệt phương châm “mục tiêu kép”, thực hiện thắng lợi “đa mục tiêu”. Chi ủy Khoa đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi ủy, lãnh đạo Khoa đã chủ động, sáng tạo trong hoạch định, đôn đốc thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy, duy trì tiến độ đào tạo. Tập thể đảng viên Chi bộ đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành trước thời hạn nhiều chỉ tiêu công tác của cả năm học.


Đ/c Phạm Quang Điểm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, Bí thư Đảng ủy Quản lý học viên và sinh viên, Trưởng phòng Phòng Quản lý học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Cấp ủy, Chi bộ Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn

Đồng chí Phạm Quang Điểm - đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường dự kiểm tra, giám sát nhận xét Chi bộ K1 có đội ngũ cấp ủy, đảng viên có trình độ cao, chuyên sâu về nghiệp vụ công tác Đảng, lý luận chính trị. Chế độ thông tin báo cáo của Chi bộ đối với Ủy ban Kiểm tra đã được thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Chi bộ đã tổ chức tốt hoạt động sơ kết công tác Đảng theo đúng chương trình, kế hoạch, quy định của Đảng. Tin tưởng rằng Chi bộ sẽ phát huy tốt thế mạnh, tiếp tục là hạt nhân lãnh đạo hiệu lực, hiệu quả của Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Trường Đại học An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tin, Ảnh: Khoa K1

 

arrow_upward