Bồi dưỡng nâng cao

Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường

Sáng ngày 06/3/2021, Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức đánh giá cấp Trường luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Trung.

Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên: Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Chủ tịch; Trung tướng, GS, TS Nguyễn Văn Ngọc - Phản biện 1; Đại tá, PGS, TS Hoàng Minh Tuấn - Phản biện 2; Đại tá PGS, TS Nguyễn Trần Hiếu - Phản biện 3; Trung tướng PGS, TS Nông Văn Lưu - Ủy viên; Trung tướng, PGS, TS Hoàng Kông Tư - Ủy viên; Đại tá, PGS, TS Đặng Ngọc Toàn - Ủy viên thư ký.


Hội đồng đánh giá luận án


Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Trung trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu luận án

Tham gia buổi đánh giá luận án còn có các nhà khoa học, lãnh đạo, cán bộ các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Trường Đại học An ninh nhân dân và một số đơn vị thực tiễn; đại diện học viên chuyên ngành An ninh xã hội của Trường.

Hội đồng đã đánh giá luận án là công trình khoa học được nghiên cứu độc lập, nghiêm túc, công phu và có những đóng góp mới cả trên phương diện lý luận và thực tiễn; luận án đã giải quyết tốt mục tiêu và những nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, đáp ứng tốt các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ theo Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nghiên cứu sinh có kiến thức chuyên môn sâu sắc, tâm huyết với vấn đề nghiên cứu của luận án, nắm vững và sử dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học. 07/07 thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành luận án và thống nhất đề nghị Trường Đại học An ninh nhân dân công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Trung./.


Thiếu tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy - Chủ tịch Hội đồng công bố Nghị quyết của Hội đồng


Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng, Người hướng dẫn, cơ sở đào tạo và đơn vị công tác

                                                                                                                     Tin, ảnh: P3

arrow_upward