Bồi dưỡng nâng cao

Đại tướng, GS,TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ Trưởng Bộ Công an làm việc với các đơn vị chức năng, học viện, trường CAND về công tác giáo dục và đào tạo của lực lượng CAND

Sáng ngày 03/3/2021, tại Trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Thành phố Hà Nội, đồng chí Đại tướng, GS,TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ Trưởng Bộ Công an đã làm việc với các đơn vị chức năng, học viện, trường CAND về công tác giáo dục và đào tạo của lực lượng CAND. Tham dự cuộc họp có đồng chí Thượng tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; thủ trưởng các đơn vị V01, X01, X02, H01, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ Trưởng Bộ Công an khẳng định: Giáo dục đào tạo là công tác đặc biệt quan trọng trong xây dựng lực lượng CAND, không chỉ trong giai đoạn học tập tại trường mà còn diễn ra trong suốt quá trình công tác, chiến đấu, học tập để phục vụ suốt đời. Đào tạo mới nhưng phải gắn với đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên. Thời gian tới, triển khai Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có mục tiêu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn Ngành chúng ta phải nỗ lực và quyết tâm hành động ngay từ bây giờ. Thời gian còn lại 9 năm là thách thức rất lớn đối với xây dựng lực lượng CAND, đặc biệt là công tác giáo dục, đào tạo. Để đảm bảo đạt được mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực, phối hợp đồng bộ từ nhiều phía trên nhiều khía cạnh: tăng cường cơ sở vật chất, cơ chế, đội ngũ giáo viên, tuyển sinh, tuyển dụng… và phải xác định được những mục tiêu cụ thể đối với cả quá trình cũng như bước đi trong từng giai đoạn, phải nhận diện đúng đắn, đầy đủ những khó khăn, vướng mắc để bàn thảo, tìm cách tháo gỡ, từ đó, đưa ra những định hướng chiến lược và giải pháp cụ thể (dài hạn, trung hạn và trước mắt).


Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Đại diện các cơ quan chức năng thường trực về công tác giáo dục đào tạo, đồng chí Thiếu tướng, PGS,TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo báo cáo tóm tắt những khó khăn, vướng mắc về công tác giáo dục, đào tạo trên rất nhiều khía cạnh. Sau khi nghe báo cáo của Cục Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, Cục trưởng X01 phát biểu bổ sung thêm nhiều ý kiến về các vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo giai đoạn hiện nay.

Đại diện Trường Đại học An ninh nhân dân, đồng chí Thiếu tướng, PGS,TS Phan Xuân Tuy – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu, trình bày ý kiến tại cuộc họp. Đồng chí phản ánh rất nhiều vấn đề nổi cộm trong công tác giáo dục, đào tạo của Ngành Công an, cũng như những khó khăn riêng của Trường trong thời gian qua. Tại cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng đã đề xuất nhiều vấn đề mang tính chiến lược, có tác động lớn đến công tác giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND trước mắt cũng như lâu dài.


Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận và chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Bộ Trưởng Tô Lâm quán triệt và yêu cầu các cơ quan chức năng, cơ sở đào tạo tập trung thực hiện tốt một số vấn đề đã có chủ trương và cấp bách hiện nay như: Duyệt quy hoạch nguồn nhân lực, tổng kết Đề án 1229, công bố chỉ tiêu tuyển sinh…; đặt ra nhiệm vụ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, thảo luận kỹ những vấn đề khác để định hướng chính xác cho sự phát triển lâu dài của giáo dục đào tạo cũng như xây dựng lực lượng CAND thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

                                                                                                                                                                                 Tin: P3

arrow_upward