Thông tin tuyển sinh

Trường Đại học An ninh nhân dân xét tuyển học bổng du học tại Liên Bang Nga và Hungary năm 2022

Thực hiện Thông báo số 3872/X02-P1 và 3874/X02-P1 ngày 30/12/2021 của Cục Đào tạo, Bộ Công an về việc tuyển chọn học viên gửi đào tạo trình độ Đại học tại Liên bang Nga và đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Hungary, Trường Đại học An ninh nhân dân tiến hành xét tuyển học bổng như sau:

1. Về học bổng du học trình độ Đại học tại Liên bang Nga:

- Chỉ tiêu đào tạo: 10 chỉ tiêu.

- Ngành đào tạo:

+ Mã ngành 2220 “Đảm bảo an ninh quốc gia về mặt luật pháp” hướng đào tạo chuyên ngành Điều tra cơ bản trong cơ quan an ninh.

+ Mã ngành 2200 “Đảm bảo an ninh quốc gia về mặt luật pháp” hướng đào tạo chuyên ngành Hoạt động nghiệp vụ của cơ quan an ninh.

- Đối tượng xét tuyển: Những học viên xuất sắc nhất nhập học Trường Đại học An ninh nhân dân năm 2021, có nguyện vọng đi học tại Liên bang Nga năm 2022; có năng khiếu ngoại ngữ (ưu tiên học sinh các trường chuyên ngữ, học sinh có điểm ngoại ngữ cao trong học bạ và trong kỳ kiểm tra trình độ đầu vào ngoại ngữ của Nhà trường, học sinh đạt giải quốc gia).

- Điều kiện xét tuyển:

+ Đảm bảo các điều kiện xét tuyển theo Thông báo số 1295/TB-BGDĐT ngày 10/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tham khảo tại http://icd.edu.vn/356/thong-tin-tuyen-sinh.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/).

+ Có điểm xét tuyển Đại học An ninh nhân dân năm 2021 đạt từ 24 điểm trở lên đối với tổ hợp C03 và từ 25 điểm trở lên đối với các tổ hợp D01, A01 và A00.

+ Đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe để đi học tại Liên bang Nga (không mắc các bệnh truyền nhiễm như lao, giang mai, viêm gan B…).

- Thời gian đào tạo: Các học viên sẽ đươc đào tạo dự bị tiếng Nga 01 năm và 05 năm chuyên ngành tại Liên bang Nga.


Quảng trường Đỏ, Liên bang Nga


Trụ sở Cơ quan An ninh Liên bang Nga

2. Về học bổng du học trình độ Đại học tại Hungary:

- Chuyên ngành đào tạo: Luật, Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội.

- Đối tượng xét tuyển: Những học viên xuất sắc nhập học Trường Đại học An ninh nhân dân năm 2021, có năng khiếu ngoại ngữ và có nguyện vọng dự tuyển học bổng đi học Đại học tại Hungary.

- Điều kiện xét tuyển:

+ Đảm bảo các điều kiện xét tuyển theo Thông báo số 1289/TB-BGDĐT ngày 09/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tham khảo tại http://icd.edu.vn/356/thong-tin-tuyen-sinh.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/).

+ Đối với ngành thuộc khối Khoa học xã hội: tuyển học viên có điểm xét tuyển Đại học An ninh nhân dân thuộc tổ hợp C03, D01 và A01 đạt từ 25 điểm trở lên.

+ Đối với ngành Công nghệ thông tin: tuyển học viên có điểm xét tuyển Đại học An ninh nhân dân thuộc tổ hợp A00, A01 đạt từ 25 điểm trở lên.

+ Đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe (không mắc các bệnh truyền nhiễm như lao, giang mai, viêm gan B…).

Học bổng đi học tại Liên bang Nga và Hungary là những học bổng có sức hấp dẫn trong số các học bổng Hiệp định và học viên được học tập trong môi trường giáo dục có chất lượng hàng đầu trên thế giới với trang thiết bị hiện đại.

Học viên có nguyện vọng xét tuyển học bổng du học trình độ Đại học tại Liên bang Nga hoặc Hungary đăng ký dự tuyển qua Phòng Quản lý học viên, Trường Đại học An ninh nhân dân để Ban Giám hiệu xét duyệt theo đúng quy định./.

Tin, Ảnh: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao

arrow_upward