Thông tin tuyển sinh

Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung Phương thức 3 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2021

Căn cứ Công văn số 2763/X02-P2 ngày 25/10/2021 của Cục Đào tạo về việc Hướng dẫn xét tuyển bổ sung đại học chính quy tuyển mới năm 2021, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung Phương thức 3 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2021 như sau:

1. Khu vực xét tuyển: Phía Nam (Từ Đà Nẵng đến Cà Mau).

2. Chỉ tiêu, ngành, địa bàn, tổ hợp xét tuyển

  


3. Đối tượng, điều kiện xét tuyển bổ sung

- Thí sinh có tên trong danh sách sơ tuyển của Bộ Công an chưa trúng tuyển đại học tại các học viện, trường Công an nhân dân và chưa xác nhận nhập học các trường đại học ngoài ngành Công an.

- Đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Công an đối với khối ngành Nghiệp vụ an ninh (mỗi môn thuộc tổ hợp đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10; tổng điểm thi, điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng đạt từ 17.75 điểm trở lên).

- Đảm bảo mức điểm xét tuyển (theo công thức tính của Bộ Công an) không thấp hơn mức điểm trúng tuyển của từng địa bàn, từng đối tượng, từng tổ hợp mà Nhà trường đã thông báo trên trang điện tử tại địa chỉ: http://dhannd.edu.vn/Thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-diem-trung-tuyen-phuong-thuc-3-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-tuyen-moi-nam-2021-a-1437

- Đảm bảo tiêu chuẩn về học lực tại học bạ THPT theo quy định của Bộ Công an.

5. Hồ sơ xét tuyển

- Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

- Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT.

- Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT.

- Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung (theo Mẫu của Trường kèm Thông báo này).

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ xét tuyển và lệ phí xét tuyển

- Thời gian: Từ ngày 28/10/2021 đến 17h00’ ngày 06/11/2021

- Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp về Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học An ninh nhân dân, Km18, Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin liên hệ (trong giờ hành chính): Đồng chí Thiếu tá Tạ Ngọc Thành – SĐT: 0975.955.717

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

7. Thông báo thí sinh trúng tuyển/không trúng tuyển

- Căn cứ thực tế hồ sơ đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh xét tuyển thí sinh trúng tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung, Hội đồng tuyển sinh thông báo về Ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương và liên lạc trực tiếp với thí sinh trước 17h00’ ngày 10/11/2021.

- Đối với các thí sinh không trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh gửi trả lại Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT năm 2021 (Thí sinh nhận trực tiếp tại  Trường Đại học An ninh nhân dân).


                  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

arrow_upward