Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh theo Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại Trường Đại học An ninh nhân dân năm 2021

Trường Đại học An ninh nhân dân Thông báo tuyển sinh theo Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại Trường Đại học An ninh nhân dân năm 2021 như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN

- Tên trường: Trường Đại học An ninh nhân dân.

- Địa chỉ: Km 18 - Xa lộ Hà Nội - phường Linh Trung - Thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ Website: http://dhannd.edu.vn

- Ký hiệu trường: ANS.

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu (gồm: 45 chỉ tiêu Nam; 05 chỉ tiêu Nữ).

2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

3. Địa bàn tuyển sinh: Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở địa bàn phía Nam (từ Đà Nẵng đến Cà Mau).

4. Mã ngành, ngành, chuyên ngành đào tạo và thời gian đào tạo

- Mã ngành: 7860104

- Ngành: Điều tra hình sự

- Chuyên ngành: An ninh điều tra.

- Thời gian đào tạo: 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa).

- Hình thức đào tạo: Chính quy.

5. Đối tượng dự tuyển

- Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp trình độ đại học chính quy hình thức tập trung, xếp loại Khá trở lên tại các trường có uy tín, chất lượng về đào tạo trình độ đại học trong nước (không áp dụng trình độ liên thông lên đại học). Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng chưa được cấp bằng, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Lưu ý: Nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 13/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: Theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: Khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: Xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: Khá).

- Ngành tốt nghiệp đại học phải thuộc Danh mục 29 ngành của các trường được nêu theo Phụ lục của Thông báo này.

- Trường hợp đã tốt nghiệp đào tạo sau đại học thì chỉ sử dụng ngành đào tạo đại học.

6. Điều kiện dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện về độ tuổi: Người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi. Tuổi của người dự tuyển được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi.

- Tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe: Áp dụng như đối với tuyển sinh học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2021 theo Công văn số 427/X02-P2 ngày 12/3/2021 của Cục Đào tạo về Hướng dẫn tuyển sinh năm 2021 (sau đây gọi chung là Hướng dẫn 427). Trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với Nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với Nữ; Trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với Nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với Nữ. Chỉ số cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (phải cam kết chữa bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển).

7. Tổ chức tuyển sinh

7.1. Địa điểm tổ chức tuyển sinh: Trường Đại học An ninh nhân dân - Km 18 - Xa lộ Hà Nội - phường Linh Trung - Thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Nơi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao - Trường Đại học An ninh nhân dân - Km 18 - Xa lộ Hà Nội - phường Linh Trung - Thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh.

7.3. Hồ sơ dự tuyển

Công an các đơn vị, địa phương cung cấp mẫu hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra và nộp hồ sơ tuyển sinh theo Hướng dẫn 427, ngoài ra cần bổ sung các loại giấy tờ sau:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Bộ Công an).

- Phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an).

- Bản sao được chứng thực từ bản chính: Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân; Bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm đại học; Bằng Thạc sĩ, Bằng Tiến sĩ, Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); Giấy khai sinh; Giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy định.

- Đối với thí sinh dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung các giấy tờ: Bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương, bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

7.4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, thời gian ôn thi

- Công an các đơn vị, địa phương tổ chức sơ tuyển thực hiện theo Hướng dẫn 427 và một số nội dung cần lưu ý tại Công văn số 2640/X02-P2 ngày 14/10/2021 của Cục Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh theo Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong Công an nhân dân năm 2021, lập danh sách đăng ký dự tuyển và cử cán bộ trực tiếp mang hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh bàn giao Trường Đại học ANND trước ngày 10/12/2021.

- Dự kiến thời gian tổ chức ôn thi: Từ ngày 28/11/2021 đến 11/12/2021.

7.5. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài

- Môn thi: Thi 02 môn

+ Môn 1: Triết học Mác – Lênin.

+ Môn 2: Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật.

- Hình thức thi: Tự luận

- Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

- Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến:

+ Chiều ngày 25/12/2021 làm thủ tục.

+ Sáng ngày 26/12/2021 thi Môn 1.

+ Chiều ngày 26/12/2021 thi Môn 2.

+ Dự trữ: Ngày 27/12/2021.

7.6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng môn thi phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

7.7. Lệ phí tuyển sinh

Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi: Trên cơ sở quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Nhà trường sẽ có thông báo sau.

8. Xét tuyển thí sinh trúng tuyển

Xác định điểm xét tuyển là tổng điểm 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Điểm xét tuyển  = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng + điểm ưu tiên chứng chỉ)x2/3

Trong đó, điểm thi của các môn được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

- Điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

- Điểm ưu tiên chứng chỉ:

Cộng 1,0 điểm đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn trong tháng 10/2021 (thời gian thông báo tuyển sinh) của một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.0 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên. Trường hợp người dự tuyển có nhiều diện ưu tiên về chứng chỉ thì chỉ được hưởng một diện ưu tiên.

9. Tiêu chí phụ đối với thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển

Trong trường hợp có 02 thí sinh trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, thì thứ tự ưu tiên như sau:

- Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực, chứng chỉ), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

- Thứ hai, xét thí sinh có điểm thi Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

- Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Trường hợp thí sinh có các tiêu chí phụ bằng nhau, nếu xét hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao, Hội đồng tuyển sinh báo cáo X02, X01 để tham mưu báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định.

Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu nữ thì số chỉ tiêu còn lại xét tuyển thí sinh nam.

10. Thông báo chiêu sinh, nhập học

- Trường Đại học ANND căn cứ danh sách thí sinh trúng tuyển được phê duyệt, tiến hành thông báo thí sinh trúng tuyển, thời gian nhập học, hồ sơ nhập học về Công an đơn vị, địa phương và đăng tin Cổng thông tin điện tử của Trường.

- Nhà trường tổ chức nhập học và phân ngành/chuyên ngành đào tạo theo quy chế, hướng dẫn của Bộ Công an và báo cáo kết quả tổ chức nhập học, phân ngành/chuyên ngành về Cục Đào tạo để theo dõi, quản lý.

11. Hồ sơ nhập học

Công an các đơn vị, địa phương có thí sinh trúng tuyển thông báo cho thí sinh biết và hoàn thiện các tài liệu, thủ tục có liên quan để nhập học cho thí sinh. Hồ sơ nhập học gồm:

- Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an;

- Bản lý lịch tự khai có xác nhận theo quy định;

- Bản thẩm tra lý lịch;

- Giấy chứng nhận sơ tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc phiếu khám sức khỏe;

- Xác nhận hộ khẩu thường trú;

- Bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);

- Biên bản xét duyệt của Công an đơn vị, địa phương;

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh;

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng;

- Giấy báo nhập học;

- Các tài liệu khác có liên quan.

12. Chế độ chính sách, phân công công tác đối với học viên

Thực hiện theo Thông báo số 20-TB/ĐUCA ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ:

- Sau khi học viên nhập học, học viên được hưởng phụ cấp và các chế độ, chính sách như học viên là học sinh phổ thông trúng tuyển học năm thứ 4 tại các trường CAND; việc quản lý và xử lý kỷ luật đối với học viên thực hiện như học viên là học sinh phổ thông.

- Sau khi học viên tốt nghiệp sẽ được xem xét, phong cấp bậc hàm Trung úy (nếu không vi phạm xử lý kỷ luật) và phân công công tác theo Kế hoạch của Bộ (ưu tiên cho các đơn vị thiếu biên chế và có nhu cầu sử dụng số học viên này sau khi đào tạo). Đối với học viên đạt kết quả học tập xuất sắc sẽ được xem xét, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn theo quy định.

Quá trình triển khai, có những vấn đề cần trao đổi liên quan đến công tác tuyển sinh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương liên hệ với Nhà trường (qua Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao – Đồng chí Đại úy Lê Tĩnh - SĐT: 0973.940.039) để phối hợp thực hiện.
                                                                                                                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN


arrow_upward