Thông tin tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo kết quả thi bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá năm 2022 (Thí sinh tra cứu điểm thi trên trang Thông tin điện tử của Trường Đại học An ninh nhân dân theo địa chỉ http://dhannd.edu.vn/tracuudiem-2022) và thủ tục phúc khảo bài thi như sau:

1. Thời hạn nhận đơn phúc khảo tính đến hết 17h00 ngày 03/08/2022 (Có Mẫu đơn kèm theo). Quá thời hạn trên, Nhà trường không tiếp nhận đơn phúc khảo. Trường hợp đơn phúc khảo gửi qua dịch vụ bưu chính thì thời hạn được tính theo dấu bưu chính nơi gửi.

2. Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/1 môn thi.

3. Thí sinh nộp đơn và lệ phí phúc khảo về Hội đồng tuyển sinh (qua Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao - Trường Đại học An ninh nhân dân - Km18, Xa Lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).


HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

arrow_upward