• Dai hoi Dang bo DH
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Kỹ năng đối phó với đối tượng ngáo đá

Kỹ năng đối phó với đối tượng ngáo đá

Để tránh và xử lý an toàn trong tình huống bị đối tượng “ngáo đá” khống chế, chúng ta phải làm gì, TS Đoàn Văn Báu, chuyên gia tội phạm học chia sẻ một số kinh nghiệm...

arrow_upward